• Vui lòng đọc nội qui diễn đàn để tránh bị xóa bài viết
 • Tìm kiếm trước khi đặt câu hỏi

đa kế thừa trong vb.net

Nơi trao đổi, hỏi đáp về hướng đối tượng (OOP - Object-Oriented Programming), không giới hạn về ngôn ngữ lập trình
lephuckhanh
Thành viên chính thức
Thành viên chính thức
Bài viết: 22
Ngày tham gia: T.Sáu 12/08/2011 2:01 pm

đa kế thừa trong vb.net

Gửi bàigửi bởi lephuckhanh » T.Bảy 12/11/2011 3:10 pm

Xin chào các bạn mình đang viết chương trình Quản Lí Sinh Viên.
mô tả như sau:
Một sinh viên sẽ thuộc 1 lớp duy nhất
Một sinh viên cũng thuộc 1 đối tượng duy nhất (VD: con nhà nghèo, bộ đội xuất ngũ....)
mình tạo 1 class Sinnh viên:
 1.   Public Class obj_SinhVien
 2.    
 3.     '1. các thuộc tính
 4.     Private _MaSV As String
 5.     Private _HoTen As String
 6.     Private _Phai As Boolean
 7.     Private _NamSinh As Date
 8.     Private _HoKhau As String
 9.     Private _CMND As String
 10.     '2. các contructer
 11.     Sub New(ByVal MaSV As String, ByVal HoTen As String, ByVal Phai As Boolean, ByVal NamSinh As Date, ByVal HoKhau As String, ByVal CMND As String, ByVal MaDT As String, ByVal MaL As String)
 12.        
 13.         Me.MaSV = MaSV
 14.         Me.HoTen = HoTen
 15.         Me.Phai = Phai
 16.         Me.NamSinh = NamSinh
 17.         Me.HoKhau = HoKhau
 18.         Me.CMND = CMND
 19.     End Sub
 20.  
 21.     '3. các phương thức get và set
 22.  
 23.     Public Property MaSV() As String
 24.         Get
 25.             Return Me._MaSV
 26.         End Get
 27.         Set(ByVal value As String)
 28.             Me._MaSV = value
 29.         End Set
 30.     End Property
 31.  
 32.     Public Property HoTen() As String
 33.         Get
 34.             Return Me._HoTen
 35.         End Get
 36.         Set(ByVal value As String)
 37.             Me._HoTen = value
 38.         End Set
 39.     End Property
 40.  
 41.     Public Property Phai() As Boolean
 42.         Get
 43.             Return Me._Phai
 44.         End Get
 45.         Set(ByVal value As Boolean)
 46.             Me._Phai = value
 47.         End Set
 48.     End Property
 49.  
 50.     Public Property NamSinh() As Date
 51.         Get
 52.             Return Me._NamSinh
 53.         End Get
 54.         Set(ByVal value As Date)
 55.             Me._NamSinh = value
 56.         End Set
 57.     End Property
 58.  
 59.     Public Property HoKhau() As String
 60.         Get
 61.             Return Me._HoKhau
 62.         End Get
 63.         Set(ByVal value As String)
 64.             Me._HoKhau = value
 65.         End Set
 66.     End Property
 67.  
 68.     Public Property CMND() As String
 69.         Get
 70.             Return Me._CMND
 71.         End Get
 72.         Set(ByVal value As String)
 73.             Me._CMND = value
 74.         End Set
 75.     End Property
 76.  
 77. End Class
 78.  


mình cũng tạo một class: Đối tượng
 1.   Public Class obj_DoiTuong
 2.     '1. -------------- các thuộc tính-----------
 3.     Private _MaDT As String
 4.     Private _TenDT As String
 5.     Private _CheDo As Integer
 6.     '2. các contructer -----------------------------------------------
 7.     Sub New()
 8.         Me.MaDT = Nothing
 9.         Me.TenDT = Nothing
 10.         Me.CheDo = 0
 11.     End Sub
 12.  
 13.     Sub New(ByVal MaDT As String, ByVal TenDT As String, ByVal CheDo As Integer)
 14.         Me.MaDT = MaDT
 15.         Me.TenDT = TenDT
 16.         Me.CheDo = CheDo
 17.     End Sub
 18.  
 19.     Sub New(ByVal MaDT As String, ByVal TenDT As String)
 20.         Me.MaDT = MaDT
 21.         Me.TenDT = TenDT
 22.     End Sub
 23.     '3. các phương thức set và get  
 24.     Public Property MaDT() As String
 25.         Get
 26.             Return Me._MaDT
 27.         End Get
 28.         Set(ByVal value As String)
 29.             Me._MaDT = value
 30.         End Set
 31.     End Property
 32.  
 33.     Public Property TenDT() As String
 34.         Get
 35.             Return Me._TenDT
 36.         End Get
 37.         Set(ByVal value As String)
 38.             Me._TenDT = value
 39.         End Set
 40.     End Property
 41.  
 42.     Public Property CheDo() As Integer
 43.         Get
 44.             Return Me._CheDo
 45.         End Get
 46.         Set(ByVal value As Integer)
 47.             Me._CheDo = value
 48.         End Set
 49.     End Property
 50. End Class
 51.  


và 1 class Lớp:
 1. Public Class obj_Lop
 2.     '1.----------- các thuộc tính
 3.     Private _MaL As String
 4.     Private _TenL As String
 5.     '2.-----------các contructer
 6.     Sub New()
 7.         Me.MaL = Nothing
 8.         Me.TenL = Nothing
 9.     End Sub
 10.  
 11.     Sub New(ByVal MaL As String, ByVal TenL As String)
 12.         Me.MaL = MaL
 13.         Me.TenL = TenL
 14.     End Sub
 15.     '3. ---------các phương thức set và get
 16.  
 17.     Public Property MaL() As String
 18.         Get
 19.             Return Me._MaL
 20.         End Get
 21.         Set(ByVal value As String)
 22.             Me._MaL = value
 23.         End Set
 24.     End Property
 25.  
 26.     Public Property TenL() As String
 27.         Get
 28.             Return Me._TenL
 29.         End Get
 30.         Set(ByVal value As String)
 31.             Me._TenL = value
 32.         End Set
 33.     End Property
 34. End Class
 35.  


1. Vấn đề là mình muốn tận dụng thuộc tính MaDT trong class Đối tượng. và thuộc tính MaL trong class Lớp.
Nhưng trong lập trình hướng đối tượng không cho phép 1 class kế thừa từ 2 class khác.
2. mình nghĩ là phải dùng interace nhưng không biết sử dụng như thế nào. nhờ các bạn giúp dùm mình nheHình đại diện của người dùng
alexanderdna
Guru
Guru
Bài viết: 214
Ngày tham gia: T.Ba 14/07/2009 11:13 am
Đến từ: Sài Gòn
Has thanked: 3 time
Been thanked: 15 time

Re: đa kế thừa trong vb.net

Gửi bàigửi bởi alexanderdna » T.Tư 16/11/2011 8:57 pm

1. Nếu bạn dùng C++ thì sẽ làm được đa kế thừa.
2. Nếu dùng interface, bạn sẽ dùng property.
Thí dụ:
 1. interface IDoiTuong
 2. {
 3.     int MaDT
 4.     {
 5.         get;
 6.         set;
 7.     }
 8. }
 9.  
 10. interface ILop
 11. {
 12.     int MaLop
 13.     {
 14.         get;
 15.         set;
 16.     }
 17. }
 18.  
 19. class SinhVien : IDoiTuong, ILop
 20. {
 21.     private int maDT;
 22.     private int maLop;
 23.    
 24.     public int MaDT
 25.     {
 26.         get { return this.maDT; }
 27.         set { this.maDT = value; }
 28.     }
 29.    
 30.     public int MaLop
 31.     {
 32.         get { return this.maLop; }
 33.         set { this.maLop = value; }
 34.     }
 35. }

Không biết có đúng ý bạn không?

lephuckhanh
Thành viên chính thức
Thành viên chính thức
Bài viết: 22
Ngày tham gia: T.Sáu 12/08/2011 2:01 pm

Re: đa kế thừa trong vb.net

Gửi bàigửi bởi lephuckhanh » T.Sáu 18/11/2011 1:58 pm

nếu theo các bạn viết như thế thì cũng đâu có kế thừa 2 class DoiTuong va Lop đâu.
và cũng không tận dụng 2 thuộc tính MaDT va MaL đâu. vì nếu có class A nào đó cần sử dụng thuộc tính MaDT và MaL thì cũng phải viết code lại thôi
ý mình muốn là class DoiTuong và class Lop là 2 lớp cơ sở để các lớp còn lại có thể kế thừa cả 2 lớp cùng 1 lúc.

Hình đại diện của người dùng
vo_minhdat2007
Quản trị
Quản trị
Bài viết: 2227
Ngày tham gia: CN 17/07/2005 1:40 am
Has thanked: 13 time
Been thanked: 87 time
Liên hệ:

Re: đa kế thừa trong vb.net

Gửi bàigửi bởi vo_minhdat2007 » T.Sáu 18/11/2011 2:26 pm

Vậy thì bạn viết 2 interface, rồi tạo 1 abstract class kế thừa cả 2 interface đó thử xem? Mình không có thời gian đọc code trên của bạn, chỉ dò theo bài trả lời phía trên để đoán ý. Bạn có thể tóm tắt lại bạn cần gì không?


Quay về “Lập trình hướng đối tượng (OOP)”

Đang trực tuyến

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào trực tuyến.4 khách