Page 1 of 1

Tại sao microsoft không thiết kế 1 trình duyệt web dạng giống Temviewer nhỉ

Posted: Sat 18/05/2019 5:02 pm
by muaphonui_2010
Giả sử tôi có 1 phần mềm viết bằng winform và được cài trên máy chủ windown.
Vậy tại sao microsoft không thiết kế 1 cái trình duyệt tương đối giống teamviewer (tôi tạm gọi là winweb) để chuyên xử lý việc này nhỉ.
- winweb được cài trên đầu cuối của người dùng
- winweb có chổ gỏ vào tên miền abc.com, và tên miền này được cấu hình đến file .exe của phần mềm winform.
- khi người dùng truy cập vào abc.com trên trình duyệt winweb thì lúc đó phần mềm hoạt động tách ra độc lập giống như 1 máy tính khác vậy.
==> Có nghĩa là MỖI người dùng thao tác với phần mềm riêng biệt. Giống như tôi mở phần mềm lên 2 lần cùng 1 máy tính, và tôi thao tác độc lập.
==> Vì hiện tại cách thức hoạt động của teamviewer nó dùng chung 1 màng hình, Ví dụ 2 người cùng vào 1 máy tính thì chỉ 1 trong 2 thao tác, và người này thấy người kia thao tác ==> chỉ cần cải tiến 1 chút là mỗi người thao tác đập lập là nó có thể chuyển mô hình winform hoạt động tương đối giống như webform rồi.
Không biết các bạn có hiểu ý tôi không nữa.
Không biết nó sẽ bị vấn đề gì với cách thức ở trên.
Chỉ là ý tưởng vu vơ. nhưng vẫn hy vọng 1 ngày không xa sẽ có những cái đó hjhjhj.

Re: Tại sao microsoft không thiết kế 1 trình duyệt web dạng giống Temviewer nhỉ

Posted: Wed 04/09/2019 2:32 pm
by ncxn
Hiếu chết liền.