Trang 1 trên 1

Skype chat bot Skype API skype4COM.dll

Đã gửi: T.Ba 14/11/2017 3:52 pm
gửi bởi hapvn
Đang có ý tưởng Skype Bot. dùng DLL skype4COM. bắt dc gói tin người khác gởi tới nhưng trả lời không được, và phải là ở trong cửa sổ chat với người đó mới bắt được nội dung. Có ai làm về vấn đề này chưa cùng nhau chia sẽ kinh nghiệm với