Page 1 of 1

Nhờ mọi người tư vấn giúp ý tưởng của mình

Posted: Sun 28/08/2016 9:03 pm
by Xperia.vn
Chẳng là mình định làm 1 website về chứng khoán, và trong đó mình sẽ làm 1 page về Bảng giá chứng khoán như http://banggia2.ssi.com.vn và data sẽ lấy từ đó luôn. Xin nhờ mọi người tư vấn giúp mình xem có thể làm đc trang Bảng giá như vậy ko và nếu ai làm đc thì có thể pm riêng cho mình để trao đổi. ths mọi người nhiều