Trang 1 trên 1

Phần mềm Mô tả Học Phát Âm Tiếng Anh

Đã gửi: T.Ba 09/06/2015 5:23 pm
gửi bởi englishfunny
Em tính làm phần mềm này . pro nào cho em hướng đi . :(( :((

Re: Phần mềm Mô tả Học Phát Âm Tiếng Anh

Đã gửi: T.Năm 11/06/2015 3:39 pm
gửi bởi tungblt
nói rõ ý tưởng ra đi bạn