Trang 1 trên 1

Cùng hợp tác để làm một chương trình diệt virus bằng VB>NET

Đã gửi: CN 13/01/2013 8:35 pm
gửi bởi beangacon
Tôi đang có một ý tưởng là thiết kế một ANTIVIRUS MADE IN VN nhưng không đủ khả năng, ta có thể chia nhau mà làm, như vậy hiệu quả hơn. Các bác nghĩ sao?

Re: Cùng hợp tác để làm một chương trình diệt virus bằng VB>NET

Đã gửi: T.Hai 16/03/2015 4:05 pm
gửi bởi kenshin1269
Oke,mình cùng tham gia làm rồi học hỏi kinh nghiệm nhé bạn:skype of mình là:kenshin_bsb
có gì Pm cho mình nhé