Page 1 of 1

Viết phần mềm in bằng tốt nghiệp, giấy chứng nhận

Posted: Sat 26/11/2011 9:00 am
by thanhdieplcu
Tạo phần mềm cho phép đọc dữ liệu từ file mẫu excel xuất ra trang in ấn (tùy thuộc chủng loại bằng) cho phép điều chỉnh vị trí in dữ liệu sao cho khớp với phôi.
Khi in tự động cập nhật dữ liệu đã in sang 1 báo cáo khác. Không cần chỉnh khổ giấy in vì máy tự động nhận

Re: Viết phần mềm in bằng tốt nghiệp, giấy chứng nhận

Posted: Thu 16/02/2012 8:47 pm
by dandon
Mới nhặt được

Re: Viết phần mềm in bằng tốt nghiệp, giấy chứng nhận

Posted: Fri 07/12/2012 8:58 am
by thichvblam
ko có source hả bạn?

Re: Viết phần mềm in bằng tốt nghiệp, giấy chứng nhận

Posted: Sun 03/02/2013 9:01 pm
by dandon
To thichvblam
Lâu lắm rồi, Code tôi toàn copy and paste nên bầy giờ xem lại chả hiểu gì cả nhưng may vẫn còn

Re: Viết phần mềm in bằng tốt nghiệp, giấy chứng nhận

Posted: Wed 16/05/2018 2:07 pm
by nguyennb
File tải về toàn thấy virut bạn ơi. Cho mình bản Không vi rút nhé