• Vui lòng đọc nội qui diễn đàn để tránh bị xóa bài viết
  • Tìm kiếm trước khi đặt câu hỏi

Android Studio kết nối SQL Sever như thế ?

Lập trình cho Android Phone

Moderator: tummosoft

dong
Thành viên ưu tú
Thành viên ưu tú
Posts: 705
Joined: Thu 03/04/2008 7:46 am
Has thanked: 13 times
Been thanked: 2 times

Android Studio kết nối SQL Sever như thế ?

Postby dong » Fri 29/06/2018 2:41 pm

Android Studio kết nối SQL Sever như thế ? bạn có demo chia sẻ với.ndtuyenit
Posts: 2
Joined: Tue 09/06/2015 10:52 am

Re: Android Studio kết nối SQL Sever như thế ?

Postby ndtuyenit » Wed 11/07/2018 3:41 pm

Bạn làm Java hay là Kotlin vậy

dong
Thành viên ưu tú
Thành viên ưu tú
Posts: 705
Joined: Thu 03/04/2008 7:46 am
Has thanked: 13 times
Been thanked: 2 times

Re: Android Studio kết nối SQL Sever như thế ?

Postby dong » Mon 16/07/2018 1:54 pm

Minh đang tìm hiểu Android Studio 2.2.3, mình đang ở tình trang như tờ giấy trắng nên mình không biết bắt nguồn hỏi như thế nào cho đúng, theo bạn nói Android Studio sẽ chạy 2 thư viện jave hoặc Kotlin để kết nối sql server ? nghĩa là sẽ có 2 cách kết nối cơ sở dữ liệu ?


Return to “Android”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest