• Vui lòng đọc nội qui diễn đàn để tránh bị xóa bài viết
  • Tìm kiếm trước khi đặt câu hỏi

Hỏi về xuất file apk trong B4A

Lập trình cho Android Phone

Moderator: tummosoft

Tui_Hoc_B4A
Posts: 3
Joined: Fri 11/11/2016 1:19 am

Hỏi về xuất file apk trong B4A

Postby Tui_Hoc_B4A » Fri 11/11/2016 1:26 am

Tui là người mới gia nhập B4A, tui muốn hỏi cách xuất file apk trong B4A như thế nào? (đã quét trong diễn đàn nhưng không thấy)
Cảm ơn!Tui_Hoc_B4A
Posts: 3
Joined: Fri 11/11/2016 1:19 am

Re: Hỏi về xuất file apk trong B4A

Postby Tui_Hoc_B4A » Sun 13/11/2016 8:32 am

Bạn nào hướng dẫn giúp với?!
Cảm ơn

Tui_Hoc_B4A
Posts: 3
Joined: Fri 11/11/2016 1:19 am

Re: Hỏi về xuất file apk trong B4A

Postby Tui_Hoc_B4A » Fri 09/12/2016 12:06 am

Chạy vòng khắp thế giới sau cùng tui tìm được rồi, nó trong thư mục lưu dự án: "Objects". Tên của file đã lưu + .apk


Return to “Android”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest