Hỏi về xuất file apk trong B4A

Lập trình cho Android Phone

Moderator: tummosoft

Post Reply
Tui_Hoc_B4A
Posts: 3
Joined: Fri 11/11/2016 1:19 am

Hỏi về xuất file apk trong B4A

Post by Tui_Hoc_B4A »

Tui là người mới gia nhập B4A, tui muốn hỏi cách xuất file apk trong B4A như thế nào? (đã quét trong diễn đàn nhưng không thấy)
Cảm ơn!
Tui_Hoc_B4A
Posts: 3
Joined: Fri 11/11/2016 1:19 am

Re: Hỏi về xuất file apk trong B4A

Post by Tui_Hoc_B4A »

Bạn nào hướng dẫn giúp với?!
Cảm ơn
Tui_Hoc_B4A
Posts: 3
Joined: Fri 11/11/2016 1:19 am

Re: Hỏi về xuất file apk trong B4A

Post by Tui_Hoc_B4A »

Chạy vòng khắp thế giới sau cùng tui tìm được rồi, nó trong thư mục lưu dự án: "Objects". Tên của file đã lưu + .apk
Post Reply

Return to “Android”