• Vui lòng đọc nội qui diễn đàn để tránh bị xóa bài viết
 • Tìm kiếm trước khi đặt câu hỏi

Có ai điều khiển được Vissualization của WMP không?

Góc trao đổi, hỏi đáp của ngôn ngữ Visual Basic 6 và Visual Basic Script

Moderator: tungblt

newbi
Thành viên chính thức
Thành viên chính thức
Posts: 46
Joined: Thu 20/11/2008 8:01 am

Có ai điều khiển được Vissualization của WMP không?

Postby newbi » Fri 16/01/2009 2:02 pm

Ai có thể đổi Vissualization của Windows Media Player không ? Đổi trực tiếp lúc đang chạy chương trình ấy. Tui có thể đổi được bằng thay đổi trong registry nhưng phải khởi động lại WMP mới có hiệu lực.
Ai biết chỉ dùm nha.User avatar
Dang Minh Du
Thành viên ưu tú
Thành viên ưu tú
Posts: 531
Joined: Wed 02/04/2008 2:08 pm
Location: RGames Team
Has thanked: 3 times
Been thanked: 17 times
Contact:

Re: Có ai điều khiển được Vissualization của WMP không?

Postby Dang Minh Du » Sat 17/01/2009 7:11 am

Thử thêm code sau sau khi sữa reg

Code: Select all

 1. 'SendMessageTimeout values
 2. Private Const HWND_BROADCAST As Long = &HFFFF&
 3. Private Const WM_SETTINGCHANGE As Long = &H1A
 4. Private Const SMTO_ABORTIFHUNG As Long = &H2
 5.  
 6. Private Declare Function SendMessageTimeout Lib "user32" _
 7.    Alias "SendMessageTimeoutA" _
 8.   (ByVal hwnd As Long, ByVal msg As Long, _
 9.    ByVal wParam As Long, ByVal lParam As Long, _
 10.    ByVal fuFlags As Long, ByVal uTimeout As Long, _
 11.    lpdwResult As Long) As Long
 12. Dim success as Long
 13.  
 14.  
 15.  Call SendMessageTimeout(HWND_BROADCAST, _
 16.                                        WM_SETTINGCHANGE, _
 17.                                       0, _
 18.                                        0&, SMTO_ABORTIFHUNG, _
 19.                                        500&, success)
 20.  

Chúc thành công :)
~°Dòng Sông Mùa Thu°~
Studying...!

newbi
Thành viên chính thức
Thành viên chính thức
Posts: 46
Joined: Thu 20/11/2008 8:01 am

Re: Có ai điều khiển được Vissualization của WMP không?

Postby newbi » Sat 17/01/2009 7:47 am

Phải đi trực rồi, chưa test ngay được.Cảm ơn anh nha.

newbi
Thành viên chính thức
Thành viên chính thức
Posts: 46
Joined: Thu 20/11/2008 8:01 am

Re: Có ai điều khiển được Vissualization của WMP không?

Postby newbi » Wed 11/03/2009 12:19 am

Không thành công. Anh có thể cho biết mục đích của đoạn code trên không.

User avatar
Dang Minh Du
Thành viên ưu tú
Thành viên ưu tú
Posts: 531
Joined: Wed 02/04/2008 2:08 pm
Location: RGames Team
Has thanked: 3 times
Been thanked: 17 times
Contact:

Re: Có ai điều khiển được Vissualization của WMP không?

Postby Dang Minh Du » Fri 13/03/2009 12:22 pm

newbi wrote:Không thành công. Anh có thể cho biết mục đích của đoạn code trên không.

Code trên send 1 message đến win nhờ cập nhật những những thay đổi mới trong hệ thống, cụ thể trường hợp này nhận dạng và thay đổi theo reg, tuy nhiên cái này có tác dụng một cách giới hạn, có lẽ ko ảnh hưởng đến các thay đổi của wmp, mình chưa thử trường hợp các khóa của wmp nên cũng ko chắc!
~°Dòng Sông Mùa Thu°~
Studying...!

newbi
Thành viên chính thức
Thành viên chính thức
Posts: 46
Joined: Thu 20/11/2008 8:01 am

Re: Có ai điều khiển được Vissualization của WMP không?

Postby newbi » Sun 19/04/2009 8:50 pm

Chắc dừng lại được rồi. Chán thật


Return to “Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 11 guests