Page 1 of 1

Cuộn màn hình trong VB6

Posted: Wed 20/05/2020 6:39 pm
by thanhvu06vl
Chào các thành viên trong diễn đàn.
Hiện tại mình đang nghiên cứu cách cuộn màn hình trong VB5.
Mình muốn viết chương trình tele prompter. Dữ liệu từ Textbox được chuyển thành bimap . khi người dùng thao tác thì màn hình sẽ cuộn dữ liệu là bitma1p này lên.
Nếu có thành viên nào có kinh nghiệm vấn đề này mong được chì giúp. chân thành cảm ơn.
Hoặc có giải pháo nào hay hơn mong được chia sẻ