• Vui lòng đọc nội qui diễn đàn để tránh bị xóa bài viết
 • Tìm kiếm trước khi đặt câu hỏi

Chuyển mã code VBA sang VB6.0

Góc trao đổi, hỏi đáp của ngôn ngữ Visual Basic 6 và Visual Basic Script

Moderator: tungblt

hoangdung231
Posts: 1
Joined: Tue 27/05/2014 11:58 am

Chuyển mã code VBA sang VB6.0

Postby hoangdung231 » Sun 28/10/2018 10:15 pm

 1. Sub GopPLine()
 2.  Set acadapp = GetObject(, "AutoCAD.Application")
 3.  'Xoá l?i n?u AutoCad chua m?
 4. If Err <> 0 Then
 5.  Err.Clear 'Xoá l?i phát sinh
 6. Set acadapp = CreateObject("AutoCAD.Application")
 7.  End If
 8. '  AppActivate acadapp.Caption 'Kích ho?t AutoCad
 9. acadapp.Visible = True 'Hi?n c?a s? AutoCad
 10.  
 11.  With acadapp.ActiveDocument
 12.     Dim R As Object
 13.     Dim p As Object
 14.     Dim Dt1(0) As Object
 15.     Dim Dt2(0) As Object
 16.     Dim Rt1 As Object
 17.     Dim Rt2 As Object
 18.     Dim rg1 As Variant
 19.     Dim rg2 As Variant
 20.     Dim va1 As Variant
 21.     Dim va2 As Variant
 22.    
 23. .Utility.GetEntity Rt1, va1, "Chon PL1"
 24. .Utility.GetEntity Rt2, va2, "Chon PL2"
 25.  
 26.  
 27.  
 28.     Set Dt1(0) = Rt1 'Lay PL1
 29.    Set Dt2(0) = Rt2 ' Lay PL2
 30.    rg1 = .ModelSpace.AddRegion(Dt1)
 31.     rg2 = .ModelSpace.AddRegion(Dt2)
 32.  
 33.     Set R = rg1(0)
 34.     Set p = rg2(0)
 35. PA1 = 3
 36.     Select Case PA1
 37.    
 38.         Case 1
 39.             R.Boolean acInteraction, p
 40.         Case 2
 41.             R.Boolean acSubtraction, p
 42.         Case 3
 43.             R.Boolean acUnion, p
 44.            
 45.     End Select
 46.    
 47.     Set RgObj = R
 48.     RgObj.Color = 5
 49.    
 50.     End With
 51.    
 52. End Sub


Tôi thực hiện đoạn code trên VBA thì chạy được , nhưng khi tôi chuyển về VB6.0 thì kết quả sau khi chạy cho 3 phương án nó chỉ cho ra một kết quả là gộp pline.
Mong ae giúp dùm với , thank ae !User avatar
truongphu
VIP
VIP
Posts: 4766
Joined: Sun 04/11/2007 10:57 am
Location: Cam Đức, Khánh hòa
Has thanked: 14 times
Been thanked: 519 times

Re: Chuyển mã code VBA sang VB6.0

Postby truongphu » Mon 05/11/2018 5:36 pm

Từ dòng 35 đến 45 là thừa. Tại dòng 35 bạn gán cho biến PA1=3 thì Select Case PA1 làm gì? Sẽ có ngay 1 kết quả là R.Boolean acUnion, p
o0o--truongphu--o0o

.........
Ghé thăm:
Chuyện Linh Tinh


Return to “Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest