Page 1 of 1

Mình cần viết 1 tool lấy giá trên web đối thủ về excel

Posted: Tue 21/08/2018 2:21 pm
by hoangtujk
Hi, mình cần viết 1 tool nhỏ, lấy giá & khuyến mãi sản phẩm từ website đối thủ về excel để tổng hợp hàng ngày.

Bạn nào làm được liên hệ báo giá mình nha, thông tin liên hệ :
v.khoand5@gmail.com
0933318051

Re: Mình cần viết 1 tool lấy giá trên web đối thủ về excel

Posted: Fri 24/08/2018 8:59 am
by OKMimo
Bạn gửi cho mình trang web có thông tin bạn cần lấy. Mình sẽ xem và làm.