Trang 1 trên 1

Mua code lập trình

Đã gửi: T.Tư 09/05/2018 9:27 pm
gửi bởi minhduy0911
Sắp tới có bài kiểm tra, mà mình thì ko biết làm, nên mình mong bạn nào viết được code thì giúp mình với. Giá cả thì thương lượng ạ...
Bài 1:
Viết chương trình trên Visual studio (VS) , giúp trẻ em học bảng cửu chương, máy ra hai số ngẫu nghiên ví dụ :2 x ? =6 các em phải nhập ? =3 máy cho đúng và chấm điểm tăng lên. Thời gian nhập qui định trước trong chương trình ví dụ trong 30 giây phải trả lời quá thời gian sẽ báo 0 điểm qua bài khác.
Phạm vi ra đề trong bảng cửu chương từ 2-10
Chương trình có hình ảnh, âm thanh kèm theo càng tốt, có level có điểm tích lũy (ghi vào file text)... !
Giao diện thân thiện với trẻ em cấp 1 chữ to hình ảnh sinh động.

Bài 2:
Viết chương trình học các chữ cái trong bảng chữ VN dành cho lứa tuổi mẫu giáo: Hiển thị chữ các em đọc âm thanh, phát âm thanh các em bấm chữ, nhận diện chọn đúng, hoặc sai tính điểm và play âm thanh sinh động cho các em biết đúng, sai. Tăng điểm thưởng bằng hình ảnh bông hoa hay thú cưng trên màn hình. Tạo màn hình chữ lớn dành cho các máy tính có chức năng touch trên màn hình - bình thường có thể dùng chuột.