Trang 1 trên 1

CHO MÌNH XIN TOÀN BỘ FILE .DLL VÀ OCX của VB 6?

Đã gửi: T.Sáu 04/05/2018 1:46 pm
gửi bởi trungkienkttv
Mình xin để làm bộ cài đặt cho tất cả các máy? nhưng không muốn cài vb6