Help me setup Visual basic 6.0

Góc trao đổi, hỏi đáp của ngôn ngữ Visual Basic 6 và Visual Basic Script

Moderator: tungblt

Post Reply
cuonghoang031vn
Posts: 1
Joined: Sun 25/03/2018 9:58 am

Help me setup Visual basic 6.0

Post by cuonghoang031vn »

Mình cài đặt VB6 thì báo lỗi "couldn't find Acme setup" mình đã tìm kiếm trên google cả buổi nhưng vẫn không có câu trả lời.Mong mọi người giúp đỡ mình khắc phục lỗi này với.Xin cảm ơn
Post Reply

Return to “Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)”