Tìm giao của đường thằng tạo bởi 4 điểm cho trước ?

Góc trao đổi, hỏi đáp của ngôn ngữ Visual Basic 6 và Visual Basic Script

Moderator: tungblt

Post Reply
monster276
Posts: 3
Joined: Tue 20/03/2018 6:46 pm

Tìm giao của đường thằng tạo bởi 4 điểm cho trước ?

Post by monster276 »

Như tiêu đề, mình muốn hỏi các bro thuật toán để tìm giao điểm của 2 đường thẳng tạo bởi 4 điểm cho trước, mình xin cảm ơn mọi người Image
Post Reply

Return to “Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)”