Mọi người giúp cho em xin chương trình tính đổi tọa độ từ BL sang xy trên VB6 được không ạ

Góc trao đổi, hỏi đáp của ngôn ngữ Visual Basic 6 và Visual Basic Script

Moderator: tungblt

Post Reply
ddprodbp1997
Posts: 1
Joined: Tue 06/03/2018 10:58 am

Mọi người giúp cho em xin chương trình tính đổi tọa độ từ BL sang xy trên VB6 được không ạ

Post by ddprodbp1997 »

mọi người ai có chương trình tính đổi tọa độ từ BL sang xy trên vb6 cho em xin với ạ
em xin cảm ơn
Post Reply

Return to “Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)”