• Vui lòng đọc nội qui diễn đàn để tránh bị xóa bài viết
  • Tìm kiếm trước khi đặt câu hỏi

Hỏi về code nhận dạng trang cuối

Góc trao đổi, hỏi đáp của ngôn ngữ Visual Basic 6 và Visual Basic Script

Điều hành viên: tungblt

caosoon
Bài viết: 1
Ngày tham gia: T.Hai 05/03/2018 6:23 pm

Hỏi về code nhận dạng trang cuối

Gửi bàigửi bởi caosoon » T.Hai 05/03/2018 6:29 pm

tình hình là trước mình làm đồ án quản lý sinh viên thì cái nút next (chuyển tới sinh viên tiếp theo) cứ tới sinh viên cuối mà ấn nữa là bị bug
thầy có chỉ cho đoạn code điều kiện kiểm tra có phải trang cuối ko, nếu ko mới cho chạy nút next tránh bị bug
lâu quá rồi giờ tập tành lại thì không nhớ nổi
cao nhân nào biết cho mình xin code vs :-/SQLCUIBAP1981
Bài viết: 5
Ngày tham gia: CN 03/06/2018 7:34 pm

Re: Hỏi về code nhận dạng trang cuối

Gửi bàigửi bởi SQLCUIBAP1981 » CN 03/06/2018 9:17 pm

Code này tui viết bằng VBA trong access2010
Option Compare Database

Private Sub Command2_Click()
Dim db As Database
Set db = CurrentDb
Dim Rs As Recordset
Set Rs = db.OpenRecordset(Sinhvien)
If Rs.EOF = False Then
Rs.MoveNext
End If
End Sub


Quay về “Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)”

Đang trực tuyến

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào trực tuyến.4 khách