Trang 1 trên 1

Hỏi về lỗi font chữ khi nhập liệu

Đã gửi: T.Ba 30/01/2018 10:57 am
gửi bởi baoho1977
Em viết 1 đồ án sử dụng UniFullControl của Dương Quốc Hưng có lỗi:
+ Khi thêm mới dữ liệu thì nhập liệu bình thường không bị lỗi font
+khi sửa dữ liệu bị lỗi (lỗi 1)
+Sau khi chỉnh ngôn ngữ (VD: English-Unite Kingdom) và sửa dữ liệu của 1 dòng thì được (VD lỗi trên 2 dòng).
+Tuy nhiên, sau đó sửa dòng thứ 2 luôn thì lại bị lỗi (ngôn ngữ : English-Unite Kingdom)
+Muốn sủa được thì lại phải chọn 1 ngôn ngữ khác (VD: Vietnammiss-Vietnam)và thoát Form, đăng nhập lại để sửa mới được
Các bác giúp em với. cảm ơn các bác

Re: Hỏi về lỗi font chữ khi nhập liệu

Đã gửi: T.Tư 31/01/2018 9:31 am
gửi bởi nguyenquoctri81
Bạn sử dụng visual studio 2010 trở lên thì sử dụng bảng unicode bình thường mà.

Re: Hỏi về lỗi font chữ khi nhập liệu

Đã gửi: T.Năm 01/02/2018 9:18 am
gửi bởi baoho1977
cảm ơn Nguyenquoctri81
Bởi vì mình đang dùng VB6 nên mới hỏi. Cũng biết là VB.net sẽ không lo Uni nữa

Re: Hỏi về lỗi font chữ khi nhập liệu

Đã gửi: T.Năm 01/02/2018 10:24 am
gửi bởi baoho1977
đã tìm ra lỗi: dùng UniEditBox thay cho dùng UniTextBox. thanks