• Vui lòng đọc nội qui diễn đàn để tránh bị xóa bài viết
 • Tìm kiếm trước khi đặt câu hỏi

Xử lý chuỗi

Góc trao đổi, hỏi đáp của ngôn ngữ Visual Basic 6 và Visual Basic Script

Moderator: tungblt

hoangtan_36
Thành viên chính thức
Thành viên chính thức
Posts: 31
Joined: Sat 28/03/2009 8:09 pm
Been thanked: 1 time

Xử lý chuỗi

Postby hoangtan_36 » Mon 12/06/2017 9:27 pm

mình đang có một file text gồm những dòng như sau:
110008+21200006 21.024+29527060 22.024+09317280 31...0+00009621 51....+0000+000 87...0+00001300 88...0+00001495
110009+21209007 21.024+27121070 22.024+09033540 31...0+00036022 51....+0000+000 87...0+00001300 88...0+00001495
110010+21209008 21.024+27121070 22.024+09033540 31...0+00036017 51....+0000+000 87...0+00001300 88...0+00001495
410011+00000000 42....+00000000 43....+00000000 44....+00000000 45....+00000000 46....+00000000 47....+00000000 48....+00000000 49....+00000000
110012+21200009 21.024+22325100 22.024+08118250 31...0+00007924 51....+0000+034 87...0+00000000 88...0+00001495
410013+00000000 42....+00000000 43....+00000000 44....+00000000 45....+00000000 46....+00000000 47....+00000000 48....+00000000 49....+00000000
110014+21200010 21.024+22325100 22.024+08118250 31...0+00007924 51....+0000+034 87...0+00000000 88...0+00001495
410015+00000000 42....+00000000 43....+00000000 44....+00000000 45....+00000000 46....+00000000 47....+00000000 48....+00000000 49....+00000000
110016+21200011 21.024+24230180 22.024+08258420 31...0+00011834 51....+0000+034 87...0+00000000 88...0+00001495
410017+00000000 42....+00000000 43....+00000000 44....+00000000 45....+00000000 46....+00000000 47....+00000000 48....+00000000 49....+00000000
110018+21200012 21.024+25535270 22.024+08435480 31...0+00010594 51....+0000+034 87...0+00000000 88...0+00001495
410019+00000000 42....+00000000 43....+00000000 44....+00000000 45....+00000000 46....+00000000 47....+00000000 48....+00000000 49....+00000000
110020+21200013 21.024+09143350 22.024+08027590 31...0+00013062 51....+0000+034 87...0+00000000 88...0+00001495

MÌNH MUỐN HỎI CÁC BẠN SỬ DỤNG HÀM NÀO ĐỂ LỰA CHỌN NHỮNG HÀNG MÌNH MONG MUỐN
KẾT QUẢ MÌNH MUỐN ĐẠT ĐƯỢC:
110008+21200006 21.024+29527060 22.024+09317280 31...0+00009621 51....+0000+000 87...0+00001300 88...0+00001495
110009+21209007 21.024+27121070 22.024+09033540 31...0+00036022 51....+0000+000 87...0+00001300 88...0+00001495
110010+21209008 21.024+27121070 22.024+09033540 31...0+00036017 51....+0000+000 87...0+00001300 88...0+00001495
110012+21200009 21.024+22325100 22.024+08118250 31...0+00007924 51....+0000+034 87...0+00000000 88...0+00001495
110014+21200010 21.024+22325100 22.024+08118250 31...0+00007924 51....+0000+034 87...0+00000000 88...0+00001495
110016+21200011 21.024+24230180 22.024+08258420 31...0+00011834 51....+0000+034 87...0+00000000 88...0+00001495
110018+21200012 21.024+25535270 22.024+08435480 31...0+00010594 51....+0000+034 87...0+00000000 88...0+00001495
110020+21200013 21.024+09143350 22.024+08027590 31...0+00013062 51....+0000+034 87...0+00000000 88...0+00001495

RẤT MONG ĐƯỢC CÁC BẠN CHỈ GIÁO. XIM CHÂN THÀNH CẢM ƠN


Đời ta vui khi tay cầm chai rượu
Khắc tên em trên cổ cánh chân gà.

hoangtan_36
Thành viên chính thức
Thành viên chính thức
Posts: 31
Joined: Sat 28/03/2009 8:09 pm
Been thanked: 1 time

Re: Xử lý chuỗi

Postby hoangtan_36 » Mon 19/06/2017 10:45 am

Không có bác nào cao kiến giúp em cái vậy [botay]
Đời ta vui khi tay cầm chai rượu
Khắc tên em trên cổ cánh chân gà.

User avatar
clanxomgia
Thành viên trung thành
Thành viên trung thành
Posts: 227
Joined: Sun 21/02/2010 8:26 pm
Has thanked: 5 times
Been thanked: 18 times

Re: Xử lý chuỗi

Postby clanxomgia » Tue 27/06/2017 11:45 pm

Bạn nói rõ hơn đi lấy theo dòng trong file hay lấy những dòng có điều kiện
_-+* xấu nhưng biết phấn đấu hãy khiêm tốn đừng quá tự phụ :D

hoangtan_36
Thành viên chính thức
Thành viên chính thức
Posts: 31
Joined: Sat 28/03/2009 8:09 pm
Been thanked: 1 time

Re: Xử lý chuỗi

Postby hoangtan_36 » Thu 29/06/2017 11:29 am

Chào bạn !
Mình có một file số liệu.txt có các hàng số liệu, mỗi hàng có ít nhất 7 mảng
Ví dụ đây mình xem là một mảng 110008+21200006 và đây nữa 48....+00000000 49....+00000000 , mỗi mảng cách nhau một dấu "cách"
nhìn qua file số liệu của mình thấy có hai loại dòng
dòng có 7 mảng
dòng có 9 mảng
mình muốn khi đọc file số liệu chỉ đọc dòng có 7 mảng Không đọc dòng 9 mảng
Khi đọc dòng 7 mảng thì tách từng mảng 1 bởi dấu cách để mình lấy các thông tin của từng mảng một, cảm ơn bạn nhiều, mong đc sự giúp đỡ từ bạn !
Đời ta vui khi tay cầm chai rượu
Khắc tên em trên cổ cánh chân gà.

User avatar
clanxomgia
Thành viên trung thành
Thành viên trung thành
Posts: 227
Joined: Sun 21/02/2010 8:26 pm
Has thanked: 5 times
Been thanked: 18 times

Re: Xử lý chuỗi

Postby clanxomgia » Thu 29/06/2017 10:36 pm

Bạn load file vào listbox set từng dòng 1 cái nào ok thì lấy máy tính hỏng không code đc
01637662708 có gì pm mình giúp
_-+* xấu nhưng biết phấn đấu hãy khiêm tốn đừng quá tự phụ :D

User avatar
xuanha
Guru
Guru
Posts: 1230
Joined: Thu 19/08/2010 4:25 pm
Location: Ban Tổ chức Thành uỷ Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên
Has thanked: 13 times
Been thanked: 380 times
Contact:

Re: Xử lý chuỗi

Postby xuanha » Fri 30/06/2017 4:32 pm

 1. Private Sub Command1_Click()
 2. Dim x, x1 As String
 3. Dim n() As String
 4. Open "C:\MD5.txt" For Input As #1
 5. Do Until EOF(1)
 6. Line Input #1, x1
 7. n = Split(Trim(x1), Chr(32))
 8. If UBound(n) = 6 Then x = x & x1 & vbNewLine' phần này kiểm tra dòng có 7 phần tử mảng (nhưng Ubound của nó thì bằng 6) thì lấy dòng đó
 9. Loop
 10. Close #1
 11. MsgBox x
 12. End Sub

Dựa vào code này, bạn có thể đưa các phần tử của mảng vào đâu thì phát triển tiếp nhé
Kiểm phiếu Đại hội Đoàn, Đại hội Đảng
http://caulacbovb.com/forum/viewtopic.php?t=23599

hoangtan_36
Thành viên chính thức
Thành viên chính thức
Posts: 31
Joined: Sat 28/03/2009 8:09 pm
Been thanked: 1 time

Re: Xử lý chuỗi

Postby hoangtan_36 » Sat 01/07/2017 10:16 pm

Cảm ơn mọi người đã đóng góp ý kiến, mình đã làm được dồi =D>
Đời ta vui khi tay cầm chai rượu
Khắc tên em trên cổ cánh chân gà.


Return to “Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 13 guests