Trang 1 trên 1

tạo cửa sổ tìm kiếm

Đã gửi: T.Tư 11/01/2017 10:45 am
gửi bởi tranthanhtinh
  1. đề yêu cầu : khi người dùng click vào comandtimkiem sẽ hiển thị cửa sổ để nhập thông tin .nếu thông tin đó tồn tại thì hiển thị ra textbox
.
vd:khi click vào command "tìm kiếm " sẽ hiện ra cửa sổ để người dùng nhập số báo danh .nếu số báo danh đó tồn tại thì hiển thị ra thông tin điểm của thí sinh ở textbox đã tạo trong chương trình
mong mọi người giúp .xin cảm ơn!