Trang 1 trên 1

atocad và Vb6

Đã gửi: T.Tư 04/01/2017 6:15 pm
gửi bởi nhat17
Xin chào mọi người.
Mình muốn thử sức lập trình vb để quản lý thông tin trong xây dựng. Tuy nhiên, mình có một số vấn đề chưa rõ về cách tạo viewport autocad trong VB. Có nghĩa là mình vừa thao tác trên bản vẽ cad và thông tin trong form vb trong cùng 1 cửa sổ tương tự như trong autocad có cửa sổ vẽ và bản thông tin đối tượng nhưng phần form thông tin theo ý mình là thông tin do mình nhập liệu. Nhờ các bạn hướng dẫn dùm mình thêm về vấn đề này. Mình cảm ơn.