Trang 1 trên 1

button thực thi liên tục

Đã gửi: T.Sáu 25/11/2016 8:18 am
gửi bởi nam0711
mình có thế này
Label1.Caption = "10"

Button mình bỏ code này vào

If Label1.Caption > 0 Then
Label1.Caption = Label1.Caption - 1
End if
End sub

Code trên thì phải click liên tục thì label nó mới giảm dần, giờ mình muốn đè ( hold ) cái button đó thì nó sẽ giảm mà không cần click liên tục

Re: button thực thi liên tục

Đã gửi: T.Năm 13/07/2017 9:41 am
gửi bởi Dark.Cosmos
Nội dung bài viết của bạn quá ngắn.