• Vui lòng đọc nội qui diễn đàn để tránh bị xóa bài viết
  • Tìm kiếm trước khi đặt câu hỏi

Lỗi Compile error user-defined type not defined

Góc trao đổi, hỏi đáp của ngôn ngữ Visual Basic 6 và Visual Basic Script

Moderator: tungblt

quyenvkbn
Posts: 1
Joined: Tue 30/08/2016 9:14 am

Lỗi Compile error user-defined type not defined

Postby quyenvkbn » Tue 30/08/2016 9:38 am

Mọi người xem giúp e vì em tìm trên mạng lỗi này thường ghi là chưa chọn microsoft activex data objects 2.8 library nhưng e đã chọn rồi vẫn không được khi em chay chương trình thì lỗi Mọi người ai biết giúp em với
Attachments
QuanLyBanHang.rar
(25.2 KiB) Downloaded 94 timesReturn to “Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 4 guests