• Vui lòng đọc nội qui diễn đàn để tránh bị xóa bài viết
  • Tìm kiếm trước khi đặt câu hỏi

Ai bắt lỗi nếu không có file Access

Góc trao đổi, hỏi đáp của ngôn ngữ Visual Basic 6 và Visual Basic Script

Moderator: tungblt

vb2015A
Thành viên chính thức
Thành viên chính thức
Posts: 16
Joined: Thu 10/09/2015 8:47 am
Location: Khánh Hòa
Has thanked: 4 times
Contact:

Ai bắt lỗi nếu không có file Access

Postby vb2015A » Thu 29/10/2015 4:55 pm

Sub Connect()
cn.Provider = "Microsoft.jet.OLEDB.4.0"
cn.ConnectionString = App.Path & "\VB.mdb"
cn.Open
.....
End Sub

Vấn đề bắt lỗi:{ Nếu có file Access chắc chắn là chạy cn.Open . Nhưng nếu không có file Access thì báo lỗi tại : cn.Open }

Ai biết bắt lỗi chỗ này thì chỉ với. ThanksUser avatar
tungblt
Điều hành viên
Điều hành viên
Posts: 550
Joined: Mon 22/12/2008 5:22 pm
Location: quy nhơn
Has thanked: 8 times
Been thanked: 77 times
Contact:

Re: Ai bắt lỗi nếu không có file Access

Postby tungblt » Fri 30/10/2015 1:43 pm

Kiểm tra sự tồn tại của file access , nếu không có file sẽ thông báo lỗi . tham khảo topic :http://caulacbovb.com/forum/viewtopic.php?t=6273
love

User avatar
xuanha
Guru
Guru
Posts: 1230
Joined: Thu 19/08/2010 4:25 pm
Location: Ban Tổ chức Thành uỷ Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên
Has thanked: 13 times
Been thanked: 380 times
Contact:

Re: Ai bắt lỗi nếu không có file Access

Postby xuanha » Wed 04/11/2015 9:47 am

Chỉ cần đơn giản thể này cũng được
Sub Connect()
cn.Provider = "Microsoft.jet.OLEDB.4.0"
If Dir(App.Path & "\VB.mdb") = Empty then Exit Sub
cn.ConnectionString = App.Path & "\VB.mdb"
cn.Open
.....
End Sub
Kiểm phiếu Đại hội Đoàn, Đại hội Đảng
http://caulacbovb.com/forum/viewtopic.php?t=23599


Return to “Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 7 guests