[HELP] Giúp đỡ giải nghĩa code

Góc trao đổi, hỏi đáp của ngôn ngữ Visual Basic 6 và Visual Basic Script

Moderator: tungblt

Post Reply
tieungunhi59
Posts: 7
Joined: Fri 31/07/2015 9:09 am

[HELP] Giúp đỡ giải nghĩa code

Post by tieungunhi59 »

CHào các bác, các bác giúp em giải nghĩa code này ạ.
Em đọc bài viết trong web (http://www.blueclaw-db.com/vba_google_earth.htm) này và làm theo nhưng mắc 1 số vấn đề :
Code không hiểu:
'write out the beginning records of the XML file
f.Write "<kml xmlns=" & Chr(34) & "http://earth.google.com/kml/2.0" & Chr(34) & ">" & vbCrLf
f.Write "<Document>" & vbCrLf


' Now loop through each record in the recordset and output the coordinates and
' annotation data


Do While Not rst.EOF
f.Write " <Placemark><name>" & rst!PropertyIDX & ":" & rst!Property_Name & "</name><Point><coordinates>" & rst!Longitude & "," & rst!Latitude & "</coordinates></Point></Placemark>" & vbCrLf
rst.MoveNext

Loop
-------------
Mong các bác nói rõ cho em các biến để tác động được vào file kml, kmz . Em chưa hiểu các chỗ bôi đỏ trên :( :( :(
User avatar
gtdcomputer
Thành viên danh dự
Thành viên danh dự
Posts: 1296
Joined: Fri 18/07/2008 12:08 pm
Location: Kiên Giang
Has thanked: 8 times
Been thanked: 116 times
Contact:

Re: [HELP] Giúp đỡ giải nghĩa code

Post by gtdcomputer »

Cái này chỉ một đoạn code, nhiều khi, bạn phải up cả source mới hiểu hết dòng code nó là gì, vì nó có liên quan với nhau
Ở đây mình hiểu như sau:
  1. f.Write "<kml xmlns=" & Chr(34) & "http//earth.google.com/kml/2.0" & Chr(34) & ">" & vbCrLf

-f ở đây là biết Stream từ một file xml hay kml gì đó của bạn
-f.Write tức là ghi vào Stream, Stream ở đây chắc đã đc mở Open để ghi rồi.
-Các dòng mã trong ngoặc kép, là mã TAG của file xml hay kml, cái này là do chương trình đọc nó quy định, mình ko biết đc =))
-Chr(34) là ký tự có mã ASCII 34, theo mình nhớ là dấu ngoặc kép (thay vì để Chr34 có thể dùng 2 dấu ngoặc kép để thay :v )
-vbCrlf là ký tự hết dòng trong chuỗi
  1. f.Write "<Document>" & vbCrLf

Dòng này ko có gì mới =))
  1. f.Write " <Placemark><name>" & rst!PropertyIDX & "" & rst!Property_Name & "</name><Point><coordinates>" & rst!Longitude & "," & rst!Latitude & "</coordinates></Point></Placemark>" & vbCrLf
  2. rst.MoveNext

-Cũng như trrên, các đoạn trong dấu ngoặc kép như Placemark, name, point này nọ, là TAG của file xml và kml
-rst là biến Recordset, biến này là biến đọc dữ liệu từ database
-rst!PropertyIDX là đọc dữ liệu của cột PropertyIDX
-rst!Longitude tương tự là dữ lệu cột Longitude
-rst!Latidude cũng như dậy.
-rst!MoveNext là chuyển dữ liệu sang một record mới, hiểu nôn na là sang dòng tiếp theo trong dữ liệu :)
Con người không quan tâm đến sự thật. Họ tin cái họ muốn, và về sau, cái đó sẽ trở thành sự thật
tieungunhi59
Posts: 7
Joined: Fri 31/07/2015 9:09 am

Re: [HELP] Giúp đỡ giải nghĩa code

Post by tieungunhi59 »

Cảm ơn bác nhiều, :)
Em đang viết code VB để tác động đến vị trí trên google earth. Em chưa biết link tag của file xml và kml thế nào,
Em phải viết code VB theo các tag của google earth đúng không bác . Sử dụng các function createobject("MSXML2.DOMDocument") hoặc CreateObject("Scripting.FileSystemObject").
Em sử dụng function nào và đọc và viết vào tag của google earth theo VB như thế nào à.
Mong bác chỉ cho em cái hướng giải quyết, rất cảm ơn bác :)
Post Reply

Return to “Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)”