• Vui lòng đọc nội qui diễn đàn để tránh bị xóa bài viết
  • Tìm kiếm trước khi đặt câu hỏi

Kiểm tra chữ trong text VB6

Góc trao đổi, hỏi đáp của ngôn ngữ Visual Basic 6 và Visual Basic Script

Moderator: tungblt

User avatar
NTN
Thành viên tâm huyết
Thành viên tâm huyết
Posts: 491
Joined: Wed 05/02/2014 3:43 pm
Location: Đồng Tháp,Việt Nam
Has thanked: 20 times
Been thanked: 8 times
Contact:

Kiểm tra chữ trong text VB6

Postby NTN » Sun 03/05/2015 11:44 am

Em hỏi em có 1 textbox em có nội dung sao :
tim anh dep
Và em có 1 command , em click vào command thì trong text nếu nó chữ "tim" thì nó bỏ đi và lấy chữ "anh dep" và hiện thông báo lên bằng chữ ảnh đẹp !
Ai giúp em với !


Contact me: trungnhan0911@yandex.com
Github: https://github.com/nhannt201

mrhua1
Posts: 8
Joined: Sun 03/05/2015 5:14 pm

Re: Kiểm tra chữ trong text VB6

Postby mrhua1 » Sun 03/05/2015 5:23 pm

hình như có hơn 1000 cách tôi biết cách thứ 999

' giả sử chuỗi thò ra là str
dim str as string
'nếu tim trong cái chuỗi vừa thò ra đấy có hơn 0 cái chữ tim thì
if instr(str,"tim") > 0 then
'chuỗi thò ra đấy sẽ tìm thằng "tim" đấy và thay nó bằng khoảng trắng(tiếng kinh gọi là xóa đi đấy)
str = microsoft.visualbasic.replace(str,"tim"," ")
' nếu không phải thế
else
' thì không làm gì nữa
end if

User avatar
NTN
Thành viên tâm huyết
Thành viên tâm huyết
Posts: 491
Joined: Wed 05/02/2014 3:43 pm
Location: Đồng Tháp,Việt Nam
Has thanked: 20 times
Been thanked: 8 times
Contact:

Re: Kiểm tra chữ trong text VB6

Postby NTN » Sun 03/05/2015 6:47 pm

mrhua1 wrote:hình như có hơn 1000 cách tôi biết cách thứ 999

' giả sử chuỗi thò ra là str
dim str as string
'nếu tim trong cái chuỗi vừa thò ra đấy có hơn 0 cái chữ tim thì
if instr(str,"tim") > 0 then
'chuỗi thò ra đấy sẽ tìm thằng "tim" đấy và thay nó bằng khoảng trắng(tiếng kinh gọi là xóa đi đấy)
str = microsoft.visualbasic.replace(str,"tim"," ")
' nếu không phải thế
else
' thì không làm gì nữa
end if

Bạn à này dùng sau ???
mình làm giống bạn nhưng chữ "tim anh dep" nằm ở text1 , code của bạn ở trên thì nó kiểm tra cái gì để tìm ???
Contact me: trungnhan0911@yandex.com
Github: https://github.com/nhannt201

User avatar
xuanha
Guru
Guru
Posts: 1230
Joined: Thu 19/08/2010 4:25 pm
Location: Ban Tổ chức Thành uỷ Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên
Has thanked: 13 times
Been thanked: 380 times
Contact:

Re: Kiểm tra chữ trong text VB6

Postby xuanha » Mon 04/05/2015 2:08 pm

Cách đơn giản nhất là bạn thay chữ "tim" bằng một ký tự rỗng là xong.

Code: Select all

Text1.Text = Replace(Text1.Text, "tim", "")
Kiểm phiếu Đại hội Đoàn, Đại hội Đảng
http://caulacbovb.com/forum/viewtopic.php?t=23599

mrhua1
Posts: 8
Joined: Sun 03/05/2015 5:14 pm

Re: Kiểm tra chữ trong text VB6

Postby mrhua1 » Wed 13/05/2015 6:34 pm

NTN wrote:
mrhua1 wrote:hình như có hơn 1000 cách tôi biết cách thứ 999

' giả sử chuỗi thò ra là str
dim str as string
'nếu tim trong cái chuỗi vừa thò ra đấy có hơn 0 cái chữ tim thì
if instr(str,"tim") > 0 then
'chuỗi thò ra đấy sẽ tìm thằng "tim" đấy và thay nó bằng khoảng trắng(tiếng kinh gọi là xóa đi đấy)
str = microsoft.visualbasic.replace(str,"tim"," ")
' nếu không phải thế
else
' thì không làm gì nữa
end if

Bạn à này dùng sau ???
mình làm giống bạn nhưng chữ "tim anh dep" nằm ở text1 , code của bạn ở trên thì nó kiểm tra cái gì để tìm ???


tại bạn học lập trình nhưng chưa học dim để làm gì thôi
Dim str as string = textbox1.text
xin lỗi vì chưa biết viết hoa chữ Text bót nhé

User avatar
NTN
Thành viên tâm huyết
Thành viên tâm huyết
Posts: 491
Joined: Wed 05/02/2014 3:43 pm
Location: Đồng Tháp,Việt Nam
Has thanked: 20 times
Been thanked: 8 times
Contact:

Re: Kiểm tra chữ trong text VB6

Postby NTN » Mon 18/05/2015 6:39 pm

mrhua1 wrote:
NTN wrote:
mrhua1 wrote:hình như có hơn 1000 cách tôi biết cách thứ 999

' giả sử chuỗi thò ra là str
dim str as string
'nếu tim trong cái chuỗi vừa thò ra đấy có hơn 0 cái chữ tim thì
if instr(str,"tim") > 0 then
'chuỗi thò ra đấy sẽ tìm thằng "tim" đấy và thay nó bằng khoảng trắng(tiếng kinh gọi là xóa đi đấy)
str = microsoft.visualbasic.replace(str,"tim"," ")
' nếu không phải thế
else
' thì không làm gì nữa
end if

Bạn à này dùng sau ???
mình làm giống bạn nhưng chữ "tim anh dep" nằm ở text1 , code của bạn ở trên thì nó kiểm tra cái gì để tìm ???


tại bạn học lập trình nhưng chưa học dim để làm gì thôi
Dim str as string = textbox1.text
xin lỗi vì chưa biết viết hoa chữ Text bót nhé

Mình biết hàm dim sau không ?
Bạn viết mình hơi khó hiểu
Contact me: trungnhan0911@yandex.com
Github: https://github.com/nhannt201

bietchetlien
Thành viên chính thức
Thành viên chính thức
Posts: 35
Joined: Mon 05/01/2015 2:09 pm
Has thanked: 1 time
Been thanked: 4 times

Re: Kiểm tra chữ trong text VB6

Postby bietchetlien » Fri 22/05/2015 1:20 pm

Dim không phải là một hàm nhóe!!!

User avatar
NTN
Thành viên tâm huyết
Thành viên tâm huyết
Posts: 491
Joined: Wed 05/02/2014 3:43 pm
Location: Đồng Tháp,Việt Nam
Has thanked: 20 times
Been thanked: 8 times
Contact:

Re: Kiểm tra chữ trong text VB6

Postby NTN » Sat 23/05/2015 5:54 am

bietchetlien wrote:Dim không phải là một hàm nhóe!!!

Nó là hàm Dim
VD : Dim a As String
a = Text1.Text
Text2.Text = a
Contact me: trungnhan0911@yandex.com
Github: https://github.com/nhannt201

bietchetlien
Thành viên chính thức
Thành viên chính thức
Posts: 35
Joined: Mon 05/01/2015 2:09 pm
Has thanked: 1 time
Been thanked: 4 times

Re: Kiểm tra chữ trong text VB6

Postby bietchetlien » Tue 26/05/2015 8:42 am

NTN wrote:
bietchetlien wrote:Dim không phải là một hàm nhóe!!!

Nó là hàm Dim
VD : Dim a As String
a = Text1.Text
Text2.Text = a

http://stackoverflow.com/questions/1033 ... -and-basic
https://msdn.microsoft.com/en-us/library/7ee5a7s1.aspx


Return to “Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 11 guests