• Vui lòng đọc nội qui diễn đàn để tránh bị xóa bài viết
  • Tìm kiếm trước khi đặt câu hỏi

Chuyển Unico sang chữ thường

Góc trao đổi, hỏi đáp của ngôn ngữ Visual Basic 6 và Visual Basic Script

Điều hành viên: tungblt

Hình đại diện của người dùng
NTN
Thành viên tâm huyết
Thành viên tâm huyết
Bài viết: 476
Ngày tham gia: T.Tư 05/02/2014 3:43 pm
Đến từ: Cao Lãnh, Đồng Tháp,Việt Nam
Has thanked: 19 time
Been thanked: 7 time
Liên hệ:

Chuyển Unico sang chữ thường

Gửi bàigửi bởi NTN » CN 08/02/2015 5:18 pm

Cho em hỏi em có 1 dòng cữ thế này trong Text1 ban đầu:
"Chúc các bạn ngủ ngon" em muốn khi nhấn command1 trong form thì Text1 sẽ hiện ra : "Chuc cac ban ngu ngon"
Ai biết giúp em với !


Dongthapseo.com - Luutru360.com - Tình yêu của tôi <3

Hình đại diện của người dùng
phanthequang4101987
Thành viên danh dự
Thành viên danh dự
Bài viết: 116
Ngày tham gia: T.Ba 01/04/2008 6:39 am
Đến từ: Nghi Xuân - Hà Tĩnh
Has thanked: 5 time
Been thanked: 21 time
Liên hệ:

Re: Chuyển Unico sang chữ thường

Gửi bàigửi bởi phanthequang4101987 » CN 08/02/2015 6:43 pm

Mã: Chọn hết

'bo dau unicode by Phanthequang4101987
'su dung : Text2.Text = LoaiBoDau(Text1.Text)
Public Function LoaiBoDau(ByVal sChuoiCanBoDau As String) As String
    If Len(sChuoiCanBoDau) <= 0 Then
        Exit Function
    End If
    Dim sChuoiDuaVao() As Variant, sChuoiXuatRa() As Variant
    Dim sChuoikytu As String, sTam As String, I As Long, J As Long, sSo As Long
            sChuoiXuatRa = Array("a", "a", "a", "a", "a", "a", "a", "a", "a", "a", "a", "a", "a", "a", "a", "a", "a", "d", "e", "e", "e", "e", "e", "e", "e", "e", "e", "e", "e", "i", "i", "i", "i", "i", "o", "o", "o", "o", "o", "o", "o", "o", "o", "o", "o", "o", "o", "o", "o", "o", "o", "u", "u", "u", "u", "u", "u", "u", "u", "u", "u", "u", "y", "y", "y", "y", "y", "A", "A", "A", "A", "A", "A", "A", "A", "A", "A", "A", "A", "A", "A", "A", "A", "A", "D", "E", "E", "E", "E", "E", "E", "E", "E", "E", "E", "E", "I", "I", "I", "I", "I", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "U", "U", "U", "U", "U", "U", "U", "U", "U", "U", "U", "Y", "Y", "Y", "Y", "Y")
            sChuoiDuaVao = Array(ChrW$(224), ChrW$(225), ChrW$(7843), ChrW$(227), ChrW$(7841), ChrW$(259), ChrW$(7857), ChrW$(7855), ChrW$(7859), ChrW$(7861), ChrW$(7863), ChrW$(226), ChrW$(7847), ChrW$(7845), ChrW$(7849), ChrW$(7851), ChrW$(7853), ChrW$(273), ChrW$(232), ChrW$(233), ChrW$(7867), ChrW$(7869), ChrW$(7865), ChrW$(234), ChrW$(7873), ChrW$(7871), ChrW$(7875), ChrW$(7877), ChrW$(7879), ChrW$(236), ChrW$(237), ChrW$(7881), ChrW$(297), ChrW$(7883), ChrW$(242), ChrW$(243), ChrW$(7887), ChrW$(245), ChrW$(7885), ChrW$(244), ChrW$(7891), ChrW$(7889), ChrW$(7893), _
                ChrW$(7895), ChrW$(7897), ChrW$(417), ChrW$(7901), ChrW$(7899), ChrW$(7903), ChrW$(7905), ChrW$(7907), ChrW$(249), ChrW$(250), ChrW$(7911), ChrW$(361), ChrW$(7909), ChrW$(432), ChrW$(7915), ChrW$(7913), ChrW$(7917), ChrW$(7919), ChrW$(7921), ChrW$(7923), ChrW$(253), ChrW$(7927), ChrW$(7929), ChrW$(7925), ChrW$(192), ChrW$(193), ChrW$(7842), ChrW$(195), ChrW$(7840), ChrW$(258), ChrW$(7856), ChrW$(7854), ChrW$(7858), ChrW$(7860), ChrW$(7862), ChrW$(194), ChrW$(7846), ChrW$(7844), ChrW$(7848), ChrW$(7850), ChrW$(7852), ChrW$(272), ChrW$(200), ChrW$(201), ChrW$(7866), _
                ChrW$(7868), ChrW$(7864), ChrW$(202), ChrW$(7872), ChrW$(7870), ChrW$(7874), ChrW$(7876), ChrW$(7878), ChrW$(204), ChrW$(205), ChrW$(7880), ChrW$(296), ChrW$(7882), ChrW$(210), ChrW$(211), ChrW$(7886), ChrW$(213), ChrW$(7884), ChrW$(212), ChrW$(7890), ChrW$(7888), ChrW$(7892), ChrW$(7894), ChrW$(7896), ChrW$(416), ChrW$(7900), ChrW$(7898), ChrW$(7902), ChrW$(7904), ChrW$(7906), ChrW$(217), ChrW$(218), ChrW$(7910), ChrW$(360), ChrW$(7908), ChrW$(431), ChrW$(7914), ChrW$(7912), ChrW$(7916), ChrW$(7918), ChrW$(7920), ChrW$(7922), ChrW$(221), ChrW$(7926), ChrW$(7928), ChrW$(7924))
    sSo = 1
    sChuoikytu = CStr(sChuoiCanBoDau)
Restart:
    For I = sSo To Len(sChuoikytu)
        sSo = False
        For J = UBound(sChuoiDuaVao) To LBound(sChuoiDuaVao) Step -1
            If (StrComp(sChuoiDuaVao(J), Mid(sChuoikytu, I, Len(sChuoiDuaVao(J))), vbTextCompare) = 0) And (StrComp(Left(sChuoiDuaVao(J), 1), Mid(sChuoikytu, I, 1), vbBinaryCompare) = 0) Then
                sTam = Left(sChuoikytu, I - 1) & sChuoiXuatRa(J) & Mid(sChuoikytu, I + Len(sChuoiDuaVao(J)))
                sChuoikytu = sTam
                sSo = I + Len(sChuoiXuatRa(J))
                GoTo Restart
                Exit For
            End If
        Next J
    Next I
    LoaiBoDau = sChuoikytu
End Function
†™_Çøø£_™†.......♥.......†™_U††»ñhøç_™†
Đưa người ta chưa đưa qua sông
mà sao nghe tiếng sóng trong lòng
.(¯`v´¯)_______ÎÎ_____ÎÎ________(¯`v´¯)


Quay về “Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)”

Đang trực tuyến

Đang xem chuyên mục này: Google [Bot]8 khách