Giúp F5 để chạy chương trình, F6 cho Stop

Góc trao đổi, hỏi đáp của ngôn ngữ Visual Basic 6 và Visual Basic Script

Moderator: tungblt

Post Reply
hcuong0284
Posts: 3
Joined: Fri 05/09/2014 11:27 am

Giúp F5 để chạy chương trình, F6 cho Stop

Post by hcuong0284 »

Mình đang làm một tool để seach dữ liệu, với đoạn mã:

 1. Private Declare Sub Sleep Lib "kernel32" (ByVal dwMilliseconds As Long)
 2. Private Sub cmdStart_click()
 3. Timer1.Enabled = True
 4. End Sub
 5. Private Sub Timer1_Timer()
 6. SendKeys ("^{END}")
 7. Sleep 2000
 8. SendKeys "Y"
 9. End Sub
 10. Private Sub cmdStop_click()
 11. Timer1.Enabled = False
 12. End Sub


Mình muốn ấn phím F5 để chạy chương trình thay cho việc phải ấn vào "Start" ngược lại ấn phím F6 cho "Stop" thì cần thêm câu lệnh nào mong các bạn chỉ giáo. Cảm ơn các bạn !
OKMimo
Thành viên tâm huyết
Thành viên tâm huyết
Posts: 447
Joined: Fri 11/02/2011 3:36 pm
Has thanked: 107 times
Been thanked: 55 times

Re: Newbie nhờ các pro giúp đỡ !

Post by OKMimo »

Bạn đặt dòng này trong sự kiện Form_KeyUp():

 1. If KeyCode = 117 Then
 2.     Unload Me
 3. End If
hcuong0284
Posts: 3
Joined: Fri 05/09/2014 11:27 am

Re: Giúp F5 để chạy chương trình, F6 cho Stop

Post by hcuong0284 »

Cảm ơn bạn nhưng mình muốn nó chỉ dừng lại thôi chứ không thoát hẳn chương trình.
Mình đã sửa trong sự kiện Form_keyup()
1. If Keycode = 117 Then
2. Timer1.Enabled = False
3. End If
Nhưng với đoạn code trên thì nó chỉ chạy khi VB ở cửa sổ chính, chuyển sang cửa sổ khác thì các phím trên không có tác dụng.
Mình muốn khi chuyển sang của sổ khác thì chương trình trên vẫn chạy và các phím tắt vẫn có tác dụng Pro nào giải quyết hộ mình với. Mình xin cảm ơn !
User avatar
HaiVB6
Thành viên tâm huyết
Thành viên tâm huyết
Posts: 375
Joined: Mon 03/02/2014 10:23 pm
Location: [Gia Đông] - [Thuận Thành] - [Bắc Ninh]
Has thanked: 4 times
Been thanked: 14 times
Contact:

Re: Giúp F5 để chạy chương trình, F6 cho Stop

Post by HaiVB6 »

hcuong0284 wrote:Cảm ơn bạn nhưng mình muốn nó chỉ dừng lại thôi chứ không thoát hẳn chương trình.
Mình đã sửa trong sự kiện Form_keyup()
1. If Keycode = 117 Then
2. Timer1.Enabled = False
3. End If
Nhưng với đoạn code trên thì nó chỉ chạy khi VB ở cửa sổ chính, chuyển sang cửa sổ khác thì các phím trên không có tác dụng.
Mình muốn khi chuyển sang của sổ khác thì chương trình trên vẫn chạy và các phím tắt vẫn có tác dụng Pro nào giải quyết hộ mình với. Mình xin cảm ơn !
Thì chuyển các code đấy sang Form khác là được rồi! >:)
hcuong0284
Posts: 3
Joined: Fri 05/09/2014 11:27 am

Re: Giúp F5 để chạy chương trình, F6 cho Stop

Post by hcuong0284 »

Mình ko hiểu ý bạn. Khi mình chạy code trên rồi chuyển qua ctrinh khác để nó chạy, nhưng khi mình muốn dừng lại thì ấn phím dừng nó ko có tác dụng, phải hiện cửa sổ chạy code trên mới dùng phím dừng đc :(
User avatar
gtdcomputer
Thành viên danh dự
Thành viên danh dự
Posts: 1296
Joined: Fri 18/07/2008 12:08 pm
Location: Kiên Giang
Has thanked: 8 times
Been thanked: 116 times
Contact:

Re: Giúp F5 để chạy chương trình, F6 cho Stop

Post by gtdcomputer »

Chạy được ở mọi nơi, thì bạn phải hook hotkey
Cách làm ở đây: viewtopic.php?f=7&t=13026&hilit=hotkey
Ở phần code trong form dùng hàm SetHotkey bạn thay phím Insert bằng F5
Ở phần code trong module, bạn sửa dòng code 58 thành đóng và mở form là được
Con người không quan tâm đến sự thật. Họ tin cái họ muốn, và về sau, cái đó sẽ trở thành sự thật
Post Reply

Return to “Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)”