Page 1 of 1

Lập trình Visual Basic có thưởng kì 1

Posted: Sun 24/08/2014 2:31 pm
by tungblt
Nhằm khích lệ tinh thần học hỏi và tim lại sự nhộn nhịp của diễn đàn khi xưa .Mình cho ý tưởng thế này.
Bạn nào có câu hỏi hay về lập trình hãy gửi qua inbox hoặc qua quynhon20@gmail.com cho mình kèm theo lời giải ,chú thích. email và số điện thoại của bạn.

Thể Lệ
Thời gian trả lời là từ lúc post câu hỏi đến lúc kết thúc là 4 ngày. Trong thời gian đó nếu có người trả lời nhưng sai hoặc không có ai trả lời phần thưởng sẽ thuộc về người gửi câu hỏi.

Chấm kết quả
sẽ do những người giỏi trong diễn đàn chấm . ví dụ như bác TruongPhu :))

Phần thưởng (vì là tiền túi của mình nên cũng hơi hạn chế. vui là chính thôi :D)..
Phần thưởng sẽ tùy thuộc vào mức độ của câu hỏi. sẽ được trao thưởng bằng card điện thoại (10k - 20k)

Mau nhanh chân và chúc may mắn các thanh niên :>

Re: Lập trình Visual Basic có thưởng kì 1

Posted: Sun 24/08/2014 2:43 pm
by HaiVB6
Có nghĩa là đặt câu hỏi nào mà thật khó để cho mọi người giải hả? :D
P/s:Em chỉ mới lớp 6,có tham gia được không? :P

Re: Lập trình Visual Basic có thưởng kì 1

Posted: Sun 24/08/2014 2:58 pm
by tungblt
cái đó thì không liên quan đến câu hỏi em à .ai cũng được tham gia? Nếu anh thấy câu hỏi đủ độ khó anh sẽ post lên cho mọi người trả lời..