• Vui lòng đọc nội qui diễn đàn để tránh bị xóa bài viết
  • Tìm kiếm trước khi đặt câu hỏi

Giúp đỡ về datareport :(

Góc trao đổi, hỏi đáp của ngôn ngữ Visual Basic 6 và Visual Basic Script

Moderator: tungblt

quydo89
Thành viên chính thức
Thành viên chính thức
Posts: 11
Joined: Fri 13/12/2013 1:20 pm
Has thanked: 1 time

Giúp đỡ về datareport :(

Postby quydo89 » Fri 30/05/2014 12:04 am

mình đang dùng datareport lập báo cáo . Mình muốn tính tổng của một fields trong bảng truy vấn sql các recordset theo điều kiện nhưng khi insert funcition ở group footer thì báo lỗi " Report section do not match data source " ... mong mọi người giúp đỡ .Return to “Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 8 guests