• Vui lòng đọc nội qui diễn đàn để tránh bị xóa bài viết
 • Tìm kiếm trước khi đặt câu hỏi

Có bạn nào có code đăng nhập tự động http://www.coo.vn không

Góc trao đổi, hỏi đáp của ngôn ngữ Visual Basic 6 và Visual Basic Script

Moderator: tungblt

User avatar
NTN
Thành viên tâm huyết
Thành viên tâm huyết
Posts: 491
Joined: Wed 05/02/2014 3:43 pm
Location: Đồng Tháp,Việt Nam
Has thanked: 20 times
Been thanked: 8 times
Contact:

Có bạn nào có code đăng nhập tự động http://www.coo.vn không

Postby NTN » Fri 09/05/2014 6:55 pm

Có bạn nào có code đăng nhập tự động http://www.coo.vn không ! chỉ mình với giống đăng nhập tự động Zing me , Câu lạc bộ VB, Facebook,... vậy đó ! help !User avatar
xuanha
Guru
Guru
Posts: 1230
Joined: Thu 19/08/2010 4:25 pm
Location: Ban Tổ chức Thành uỷ Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên
Has thanked: 13 times
Been thanked: 380 times
Contact:

Re: Có bạn nào có code đăng nhập tự động http://www.coo.vn k

Postby xuanha » Thu 15/05/2014 2:28 pm

Code dưới đây:
 1. Private Sub Command1_Click()
 2. With WebBrowser1
 3.     .Navigate "http://account.coo.vn/bHouaWx1bHo=/dang-nhap.html"
 4.     Do While .Busy
 5.     DoEvents
 6.     Loop
 7.     .Document.GetElementById("UsrName").InnerText = "Ten Dang Nhap"
 8.     .Document.GetElementById("UsrPwd").InnerText = "Mat Khau"
 9.     For Each ww In .Document.All
 10.     If ww.GetAttribute("name") = "btnLogin" Then ww.Click
 11.     Next
 12.     End With
 13. End Sub
Kiểm phiếu Đại hội Đoàn, Đại hội Đảng
http://caulacbovb.com/forum/viewtopic.php?t=23599

User avatar
NTN
Thành viên tâm huyết
Thành viên tâm huyết
Posts: 491
Joined: Wed 05/02/2014 3:43 pm
Location: Đồng Tháp,Việt Nam
Has thanked: 20 times
Been thanked: 8 times
Contact:

Re: Có bạn nào có code đăng nhập tự động http://www.coo.vn k

Postby NTN » Tue 20/05/2014 7:39 pm

Cám ơn !


Return to “Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 25 guests