• Vui lòng đọc nội qui diễn đàn để tránh bị xóa bài viết
  • Tìm kiếm trước khi đặt câu hỏi

Làm mới DataGrid hàng ngày

Góc trao đổi, hỏi đáp của ngôn ngữ Visual Basic 6 và Visual Basic Script

Moderator: tungblt

quydo89
Thành viên chính thức
Thành viên chính thức
Posts: 11
Joined: Fri 13/12/2013 1:20 pm
Has thanked: 1 time

Làm mới DataGrid hàng ngày

Postby quydo89 » Wed 01/01/2014 3:40 pm

Mình đang kết nối ADO nguồn ACESS vào DATAGRID cập nhật dữ liệu bằng các textbox vấn đề cuả mình là
1. muốn làm bảng datagrid trống khi bắt đầu ngày mới để nhập dữ liệu (các dữ liệu cũ vẫn lưu để cần truy xuất )
2. ngày mới thì bảng datagrid cột SCT trở về 000 rồi nếu thêm mới thì tự động tăng

mong các anh chị em trong diễn đàn hỗ trợquydo89
Thành viên chính thức
Thành viên chính thức
Posts: 11
Joined: Fri 13/12/2013 1:20 pm
Has thanked: 1 time

Re: HELP LÀM MỚI DATAGRID HÀNG NGÀY

Postby quydo89 » Thu 02/01/2014 2:34 am

mọi người giúp mình với

User avatar
ducpkh
Thành viên ưu tú
Thành viên ưu tú
Posts: 511
Joined: Fri 24/08/2012 12:28 pm
Location: ADAFA
Has thanked: 9 times
Been thanked: 27 times

Re: HELP LÀM MỚI DATAGRID HÀNG NGÀY

Postby ducpkh » Thu 02/01/2014 9:45 am

thế thì bạn dùng hàm kiểm tra xem ngay hôm nay có là ngày mới k. Nếu đúng thì trong CSDL bạn Insert thêm record mới là đc

quydo89
Thành viên chính thức
Thành viên chính thức
Posts: 11
Joined: Fri 13/12/2013 1:20 pm
Has thanked: 1 time

Re: HELP LÀM MỚI DATAGRID HÀNG NGÀY

Postby quydo89 » Thu 02/01/2014 10:06 am

mình mới chỉ biết cập nhật csdl từ access đổ vào datagrid để hiển thị nên chưa hiểu cách thức insert record bạn nói rõ cái này hộ mình với

User avatar
ducpkh
Thành viên ưu tú
Thành viên ưu tú
Posts: 511
Joined: Fri 24/08/2012 12:28 pm
Location: ADAFA
Has thanked: 9 times
Been thanked: 27 times

Re: HELP LÀM MỚI DATAGRID HÀNG NGÀY

Postby ducpkh » Thu 02/01/2014 10:30 am

Nếu khai báo Dim rec As New ADODB.Recordset
thì insert record là: rec.addNew
Xong thì :rec.Update cho nó cập nhật vào Acess

quydo89
Thành viên chính thức
Thành viên chính thức
Posts: 11
Joined: Fri 13/12/2013 1:20 pm
Has thanked: 1 time

Re: Làm mới DataGrid hàng ngày

Postby quydo89 » Thu 02/01/2014 12:25 pm

mình vẫn dùng câu lệnh đó để update vào acess thông qua ado và dùng datagrid để hiện thị đó chứ nhưng như thế thì ý mình là datagrid sẽ quá dài
nên mình muốn sang ngày mới thì datagrid lại trống để add tiếp dữ liệu của ngày mới

User avatar
ducpkh
Thành viên ưu tú
Thành viên ưu tú
Posts: 511
Joined: Fri 24/08/2012 12:28 pm
Location: ADAFA
Has thanked: 9 times
Been thanked: 27 times

Re: Làm mới DataGrid hàng ngày

Postby ducpkh » Thu 02/01/2014 7:15 pm

Thế thì khi load lên DataGrid từ record cuối cùng là đc chứ sao?

User avatar
UFO
Thành viên tích cực
Thành viên tích cực
Posts: 133
Joined: Sat 08/06/2013 10:04 am
Has thanked: 19 times
Been thanked: 14 times

Re: Làm mới DataGrid hàng ngày

Postby UFO » Thu 02/01/2014 7:37 pm

- Mình thấy bạn cần nên làm cho bạn, mình mới làm nút thêm thôi, còn xóa và sửa thì bạn tự làm nha, nếu không được thì mình up :)
Attachments
quydo89.rar
(9.68 KiB) Downloaded 190 times


Return to “Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 12 guests