Page 1 of 1

Tìm hiểm về Windows Media Player

Posted: Thu 20/09/2012 8:55 pm
by dinhhoangdoan
Làm sao ta biết WMP chạy xong file nhạc không? Bác nào biết chỉ e với.Thanks!

Re: Tìm hiểm về Windows Media Player

Posted: Sat 22/09/2012 1:35 pm
by VuVanHoanh
bắt sự kiện Status Change của windows media player với thuộc tính bạn nhé ;)

Re: Tìm hiểm về Windows Media Player

Posted: Fri 15/02/2019 5:08 pm
by hackieuhung
Private Sub Timer1_Timer()
Label1.Caption = wmp1.playState
End Sub

nếu là 1 thì nó dừng.