• Vui lòng đọc nội qui diễn đàn để tránh bị xóa bài viết
  • Tìm kiếm trước khi đặt câu hỏi

trình chiếu powerpooint trên vb6

Góc trao đổi, hỏi đáp của ngôn ngữ Visual Basic 6 và Visual Basic Script

Moderator: tungblt

hongha1805
Thành viên chính thức
Thành viên chính thức
Posts: 14
Joined: Thu 28/06/2012 8:11 am
Has thanked: 3 times
Been thanked: 4 times

trình chiếu powerpooint trên vb6

Postby hongha1805 » Thu 28/06/2012 8:18 am

mình đang làm đề tài trong đó mình dùng driverlistbox, dirlistbox, filelistbox để trình chiếu các file powerpoint dưới dạng show. nhưng khi mình làm chỉ trình chiếu được một file cố định. bây giờ mình muốn các bạn giúp mình khi click vào các file trong filelistbox đều trình chiếu được. cảm ơn nhiềutuancuong.vb
Thành viên năng nổ
Thành viên năng nổ
Posts: 65
Joined: Fri 19/03/2010 8:20 pm
Has thanked: 2 times
Been thanked: 7 times

Re: trình chiếu powerpooint trên vb6

Postby tuancuong.vb » Thu 28/06/2012 8:21 am

Có source hay code không bạn,...nói như vậy thì sao biết đường mà giúp..

hongha1805
Thành viên chính thức
Thành viên chính thức
Posts: 14
Joined: Thu 28/06/2012 8:11 am
Has thanked: 3 times
Been thanked: 4 times

Re: trình chiếu powerpooint trên vb6

Postby hongha1805 » Thu 28/06/2012 8:29 am

Private Declare Function ShellExecute Lib "shell32.dll" Alias "ShellExecuteA" _
(ByVal hWnd As Long, ByVal lpOperation As String, _
ByVal lpFile As String, ByVal lpParameters As String, _
ByVal lpDirectory As String, ByVal nShowCmd As Long) As Long


Private Sub File1_Click()
ShellExecute 0, "", "C:\program files\microsoft office\office11\POWERPNT.exe", "/O ""C:\HLTB12\baigiang\baocaoKH1.PPS""", "", vbNormalFocusEnd
End Sub

cảm ơn nhiều

hongha1805
Thành viên chính thức
Thành viên chính thức
Posts: 14
Joined: Thu 28/06/2012 8:11 am
Has thanked: 3 times
Been thanked: 4 times

Re: trình chiếu powerpooint trên vb6

Postby hongha1805 » Thu 28/06/2012 8:42 am

Đây là toàn bộ đề tài của mình
Attachments
HLTB12.rar
trình chiếu powerpoint trên vb6
(1.62 MiB) Downloaded 277 times

hongha1805
Thành viên chính thức
Thành viên chính thức
Posts: 14
Joined: Thu 28/06/2012 8:11 am
Has thanked: 3 times
Been thanked: 4 times

Re: trình chiếu powerpooint trên vb6

Postby hongha1805 » Sun 09/06/2013 8:49 am

Bây giờ khi mình làm xong nó lại báo lỗi thế này: User-defined type not defined. ai có thể giúp mình được không
Private Sub File1_DblClick()
Dim FileSelect As String
Dim FileHienthoi As String
Dim PP As PowerPoint.Application -->báo lỗi ở dòng này
Dim Pres As PowerPoint.Presentation
Dim i As Integer
Dim PPsList As String, PPtList As String


FileSelect = File1.FileName
FileHienthoi = Dir1.Path & "\" & FileSelect

Set PP = CreateObject("PowerPoint.Application")
Set Pres = PP.Presentations.Open(FileHienthoi, WithWindow:=False)
PP.Presentations(1).SlideShowSettings.Run
End Sub

OKMimo
Thành viên tâm huyết
Thành viên tâm huyết
Posts: 447
Joined: Fri 11/02/2011 3:36 pm
Has thanked: 107 times
Been thanked: 56 times

Re: trình chiếu powerpooint trên vb6

Postby OKMimo » Sun 09/06/2013 9:17 am

Bạn thay As PowerPoint.Application (của PP) hoặc As PowerPoint.Presentation (của Pres) thành As Object. Chúc thành công!

hongha1805
Thành viên chính thức
Thành viên chính thức
Posts: 14
Joined: Thu 28/06/2012 8:11 am
Has thanked: 3 times
Been thanked: 4 times

Re: trình chiếu powerpooint trên vb6

Postby hongha1805 » Wed 30/05/2018 3:54 pm

ok rồi, cảm ơn bạn nhiều


Return to “Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)”

Who is online

Users browsing this forum: Bing [Bot] and 3 guests