Page 1 of 1

Đăng ký COMDLG32.OCX cho win7 64bit

Posted: Mon 26/12/2011 3:34 pm
by samurai
Các bạn cho mình hỏi:
Minh muốn đăng ký COMDLG32.OCX cho win7 64bit,mình copy file vào thư mục C:\Windows\System32 sau đó chay lệnh "regsvr32 COMDLG32.OCX".
Nhưng nó báo lổi,không biết mình copy vào đường dẩn trên đúng không, hay là C:\Windows\SysWOW64?

Nhờ các bạn chỉ giúp.

Re: Đăng ký COMDLG32.OCX cho win7 64bit

Posted: Thu 29/12/2011 9:27 pm
by xuanquy_th
Không biết thì thử đi ^^.
Nếu không được thì thử làm thêm cách này nữa xem sao.
Đó là cài VB6 vào máy đó xem được không :D

Re: Đăng ký COMDLG32.OCX cho win7 64bit

Posted: Mon 02/01/2012 11:00 pm
by hugoonline
Copy .ocx vào thư mục C:\Windows\SysWOW64

Re: Đăng ký COMDLG32.OCX cho win7 64bit

Posted: Tue 11/09/2018 1:53 pm
by simaar342
Bạn có thể bị thiếu hoặc không tìm thấy COMLDG.ocx trong khi làm việc trên máy tính của bạn đang chạy trò chơi hoặc bất kỳ ứng dụng nào khác cài đặt https://unfitpc.com/comdlg32-ocx và hoàn tất quy trình từ hàng trăm tệp bị thiếu của bạn.