• Vui lòng đọc nội qui diễn đàn để tránh bị xóa bài viết
  • Tìm kiếm trước khi đặt câu hỏi

Cùng nhau lập trình Visual Basic 6 (dài kỳ)

Góc trao đổi, hỏi đáp của ngôn ngữ Visual Basic 6 và Visual Basic Script

Moderator: tungblt

hoxuanback
Posts: 2
Joined: Wed 21/05/2014 8:43 am

mọi người giúp hộ em cái này với

Postby hoxuanback » Wed 21/05/2014 10:19 pm

em làm cái bài tập về quay xổ số,lúc em ấn nút reset chạy lại thì ko sao nhưng cứ thoát ra rồi chạy lại chương trình thì nó lại hiện cái kết quả cũ, đây là chương trình của em viết:
Private Sub Command1_Click()
Text6 = Text6 & "Giai dac biet:" & vbNewLine
a = Rnd
b = Rnd
c = Rnd
d = Rnd
e = Rnd
Text1 = Format(CStr(a), "0.0") * 10
Text2 = Format(CStr(b), "0.0") * 10
Text3 = Format(CStr(c), "0.0") * 10
Text4 = Format(CStr(d), "0.0") * 10
Text5 = Format(CStr(e), "0.0") * 10
Text6 = Text6 & " " & Text1 + Text2 + Text3 + Text4 + Text5 & vbNewLine
End Subthuan0101
Posts: 3
Joined: Fri 09/05/2014 2:11 pm

Re: Cùng nhau lập trình Visual Basic 6 (dài kỳ)

Postby thuan0101 » Wed 28/05/2014 5:41 pm

các bạn có thể chỉ cho mình cách làm như hình mình tải lên được ko
Attachments
aadada.JPG
XIn hướng dẫn
aadada.JPG (13.97 KiB) Viewed 14788 times

User avatar
NTN
Thành viên tâm huyết
Thành viên tâm huyết
Posts: 491
Joined: Wed 05/02/2014 3:43 pm
Location: Đồng Tháp,Việt Nam
Has thanked: 20 times
Been thanked: 8 times
Contact:

Re: Cùng nhau lập trình Visual Basic 6 (dài kỳ)

Postby NTN » Fri 30/05/2014 10:44 am

nhohoclaptrinh ơi ! cho đề tài làm phần mềm hay làm trò chơi đi cho dễ ! VD như làm trò chơi trả lời câu hỏi,....

rongden1008
Posts: 1
Joined: Tue 09/09/2014 10:28 am

Re: Cùng nhau lập trình Visual Basic 6 (dài kỳ)

Postby rongden1008 » Wed 24/12/2014 8:44 am

Chúc mọi người buổi sáng tốt lành. Mình mới học lập trình VB, khi mình xuất ra file exe để chạy trên máy tính, có điều mình mở file exe đó bao nhiêu lần thì chương trình xuất hiện bấy nhiêu chương trình. vậy có cách nào mà khi đã chạy chương trình exe rồi, mình mở file đó ra lần nữa thì nó báo file đã mở( và không chạy thêm process nữa không).
Mình cảm ơn rất nhiều.

User avatar
phanthequang4101987
Thành viên danh dự
Thành viên danh dự
Posts: 116
Joined: Tue 01/04/2008 6:39 am
Location: Nghi Xuân - Hà Tĩnh
Has thanked: 5 times
Been thanked: 21 times
Contact:

Re: Cùng nhau lập trình Visual Basic 6 (dài kỳ)

Postby phanthequang4101987 » Sat 17/01/2015 11:00 am

Private Sub Form_Load()
If App.PrevInstance Then
Msgbox "chương trình đã mở"
End
End if
End Sub
†™_Çøø£_™†.......♥.......†™_U††»ñhøç_™†
Đưa người ta chưa đưa qua sông
mà sao nghe tiếng sóng trong lòng
.(¯`v´¯)_______ÎÎ_____ÎÎ________(¯`v´¯)

tinhyeugirlandboy
Posts: 7
Joined: Sun 24/08/2014 3:14 pm

Re: Cùng nhau lập trình Visual Basic 6 (dài kỳ)

Postby tinhyeugirlandboy » Thu 19/03/2015 1:03 pm

Mình học lập trình VB6, mình có một ý tưởng nhưng tìm mã nguồn ko có. Mình có 3 mức câu hỏi , Khó, Trung Bình, và Dễ , mình gõ số câu hỏi và chọn mức độ nó sẽ chạy vòng lặp và chon theo số câu hỏi đặt ra theo mức đã chọn . Ví dụ số câu hỏi là 2 và mức là Khó , xuất ra 2 câu ở mức khó . Bạn chon mình tham gia nhóm lập trình mình học hỏi với. :)

thanhliem.rh
Posts: 1
Joined: Sun 26/07/2015 9:59 am

Re: Cùng nhau lập trình Visual Basic 6 (dài kỳ)

Postby thanhliem.rh » Sun 26/07/2015 10:29 am

Chuyển đổi chuỗi
Nhờ các bạn giúp đỡ chuyển đối chuỗi như sau:
+ Chuỗi A được hiển thị trong texbox1 thành 1 chuỗi B
{ chuỗi A được load khi chạy chương trình (txt.Display = "aaaaaa"), đỗi chuỗi A thành chuỗi B="bbb"}
+ Chuỗi C đựơc nhập vào từ bàn phím vào textbox2
{ Chuỗi C nhập từ bàn phím: txt.Entry = bbb}
+ So sánh chuỗi B và chuỗi C
Nếu giống nhau -> Nhập đúng (hiển thị bằng messageBox)
- thực hiện tiếp tục chuỗi khác ( 10 chuỗi)
Nếu sai: nhập lại (hiển thị bằng messageBox)

(Làm hoài không được, nhờ các bạn hướng dẫn dùm. cám ơn nhiều)

CaoHung93
Posts: 2
Joined: Tue 07/06/2016 9:00 pm

Re: Cùng nhau lập trình Visual Basic 6 (dài kỳ)

Postby CaoHung93 » Tue 07/06/2016 9:19 pm

Xin chào các mem, Mình đang làm một modul. Mình muốn in ra một file txt
Mình đã sử dụng code:
Print #2, CP & " " & DK & " " & TR & " " & CP & " " & D & " " & P & " " & G
Print #2, CP & " " & TR & " " & CP & " " & S & vbCrLf
sẽ cho kết quả:
1 15 14 1 213 46 23
1 14 1 39.052

2 19 1 2 238 12 19
2 1 2 36.3

3 1 2 3 186 14 2
3 2 3 30.159

4 2 3 4 172 8 11
4 3 4 42.864
Như vậy 2 lệnh print đang lồng ghé nhau, nhưng mình muốn thực hiện hết lệnh print thứ nhất rồi mới thực hiện lệnh in thứ 2.
Tức mình muốn có được kết quả như sau:
1 15 14 1 213 46 23
2 19 1 2 238 12 19
3 1 2 3 186 14 2
4 2 3 4 172 8 11

1 14 1 39.052
2 1 2 36.3
3 2 3 30.159
4 3 4 42.864
Mong các ace, bạn bè gần xa giúp đỡ.

User avatar
phanthequang4101987
Thành viên danh dự
Thành viên danh dự
Posts: 116
Joined: Tue 01/04/2008 6:39 am
Location: Nghi Xuân - Hà Tĩnh
Has thanked: 5 times
Been thanked: 21 times
Contact:

Re: Cùng nhau lập trình Visual Basic 6 (dài kỳ)

Postby phanthequang4101987 » Wed 08/06/2016 6:18 am

Bạn sử dụng vòng lặp thử xem,mình lên mạng bằng điện thoại nên chưa kiểm tra đk

Dim i ,maxCP
For i=0 to maxCP-1
Print #2, CP & " " & DK & " " & TR & " " & CP & " " & D & " " & P & " " & G
Next i

Print #2, "" & vb crlf

For i=0 to maxCP-1
Print #2, CP & " " & TR & " " & CP & " " & S
Next i
†™_Çøø£_™†.......♥.......†™_U††»ñhøç_™†
Đưa người ta chưa đưa qua sông
mà sao nghe tiếng sóng trong lòng
.(¯`v´¯)_______ÎÎ_____ÎÎ________(¯`v´¯)

taptatotay
Posts: 1
Joined: Fri 21/06/2013 10:52 am

Re: Cùng nhau lập trình Visual Basic 6 (dài kỳ)

Postby taptatotay » Wed 02/11/2016 9:54 pm

Bạn nào cho tôi hỏi 1 chút: Trong VB6, tôi đang in 1 bảng dữ liệu ở file text, muốn in 1 số, nếu dương thì trước là dấu +, còn số âm là dấu - thì làm thế nào, Ví dụ : +6, -7...


Return to “Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 6 guests