[Thắc mắc] Sử dụng query để thao tác với CSDL trong VB

Góc trao đổi, hỏi đáp của ngôn ngữ Visual Basic 6 và Visual Basic Script

Moderator: tungblt

Post Reply
huyenmy91
Thành viên chính thức
Thành viên chính thức
Posts: 18
Joined: Fri 03/12/2010 6:48 pm

[Thắc mắc] Sử dụng query để thao tác với CSDL trong VB

Post by huyenmy91 »

Các bác ơi, các bác có thể hướng dẫn cho em cách gọi query (Đã tạo và lưu trong CSDL) để thêm, sửa, xóa DL Access trong VB được không ạ? Cám ơn các bác nhìu ạ
hahuuhai
Thành viên năng nổ
Thành viên năng nổ
Posts: 61
Joined: Mon 13/04/2009 8:38 am
Location: Thạch Thành, Thanh Hóa

Re: Sử dụng query để thao tác với CSDL trong VB

Post by hahuuhai »

Nếu bạn đã "thích" dùng truy vấn tạo sẵn trong CSDL thì xem thử tệp đính kèm nha (chép từ MSDN ra, cần tạo tham chiếu tới Microsoft ActiveX Data Object... ), hoặc trong trường hợp bạn dùng Adodc (Microsoft ADO Data Control 6.0 khi bấm Ctrl + T) thì đơn giản hơn nhiều:
Chọn CommandType phù hợp cho Adodc, ví dụ:
  1. Adodc1.CommandType = adCmdStoredProc

Đặt "câu truy vấn" cho Adodc:
  1. Adodc1.RecordSource = "query1"


Ghi chú: Các truy vấn chọn ("Select...") được xem như là một bảng (CommandType = adCmdTable)
Các truy vấn xóa, cập nhật... được xem như là Stored Procedure (CommandType = adCmdStoredProc)

Tôi cũng xin mở rộng một chút về câu lệnh truy vấn cập nhật, xóa:
  1. Dim cnn As ADODB.Connection
  2. cnn.Open ' "Chuỗi kết nối"
  3. cnn.Execute ' "Câu lệnh SQL (Select, Update, Delete...)
Attachments
Ado.zip
Kết nối Cơ sở dữ liệu, nguồn: MSDN.
(2.12 KiB) Downloaded 319 times
huyenmy91
Thành viên chính thức
Thành viên chính thức
Posts: 18
Joined: Fri 03/12/2010 6:48 pm

Re: [Thắc mắc] Sử dụng query để thao tác với CSDL trong VB

Post by huyenmy91 »

Thank bác nhìu, em làm được rùi
Post Reply

Return to “Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)”