xin hỏi cấu trúc dạng này ?

Góc trao đổi, hỏi đáp của ngôn ngữ Visual Basic 6 và Visual Basic Script

Moderator: tungblt

Post Reply
bvnthi
Posts: 6
Joined: Mon 29/12/2008 10:53 am

xin hỏi cấu trúc dạng này ?

Post by bvnthi »

xin hỏi cấu dạng này và ý nghĩa của mỗi trường nghĩa là gì ?

Code: Select all

Private Type MENUINFO
  cbSize As Long
  fMask As Long
  dwStyle As Long
  cyMax As Long
  hbrBack As Long
  dwContextHelpID As Long
  dwMenuData As Long
End Type
tôi muốn tra cứu cấu trúc dạng này tôi có thể tra cứu ở đâu ?
User avatar
gtdcomputer
Thành viên danh dự
Thành viên danh dự
Posts: 1296
Joined: Fri 18/07/2008 12:08 pm
Location: Kiên Giang
Has thanked: 8 times
Been thanked: 116 times
Contact:

Re: xin hỏi cấu trúc dạng này ?

Post by gtdcomputer »

Đây là cấu của dùng để truy vấn trong API về Menu. Thường không ai phải hiểu hết các trường của nó cả. Cũng có thể hiểu nó qua các cụm Size (Kích thướt), Mask (Mặt nạ), Style (Kiểu), Max (tối đa)...

Nơi tốt nhất tớ biết có thể tra cứu dạng cấu trúc cho một API là Google và API Guide
Con người không quan tâm đến sự thật. Họ tin cái họ muốn, và về sau, cái đó sẽ trở thành sự thật
User avatar
tuyen_dt18
Guru
Guru
Posts: 261
Joined: Sat 19/04/2008 8:46 pm
Location: Hưng Yên
Been thanked: 42 times
Contact:

Re: xin hỏi cấu trúc dạng này ?

Post by tuyen_dt18 »

Bạn cũng có thể tra cứu bằng thư viện trợ giúp của VB nếu có cài thêm MSDN.
Hỏi ý kiến tác giả trước khi sử dụng hoặc trích dẫn rõ nguồn bài viết khi sử dụng.
User avatar
andylam1992
Thành viên danh dự
Thành viên danh dự
Posts: 380
Joined: Mon 06/04/2009 12:57 pm
Location: TP.HCM Q5
Has thanked: 2 times
Been thanked: 4 times
Contact:

Re: xin hỏi cấu trúc dạng này ?

Post by andylam1992 »

kiểu khai báo private type là khai báo thêm 1 kiểu dữ liệu mới vậy, VD: kiểu textbox thì có thuộc tính .text,.paswpordmask .... Còn mấy cái tên biến( cái đoạn thuột đầu dòng) chính là thuộc tính của kiểu dữ liệu đó và mỗi thuộc tính ứng với 1 kiểu dữ liệu có sẵn trong VB. VD: text1.text sẽ trả về kiểu dữ liệu string, vì thế để lấy giá trị của text1.text ta cần gán vào 1 biến có kiểu dữ liệu tương ứng;

Code: Select all

[b]dim s as string 
s=text1.text [/b]

不相信未作牺牲竟先可拥有
只相信是靠双手找到我欲求
Cần - Kiệm- Liêm(liêm kiết) - Nghĩa - Chí - Tín
Post Reply

Return to “Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)”