• Vui lòng đọc nội qui diễn đàn để tránh bị xóa bài viết
  • Tìm kiếm trước khi đặt câu hỏi

xin chỉ giúp đường dẫn cố định cho DataEviment

Góc trao đổi, hỏi đáp của ngôn ngữ Visual Basic 6 và Visual Basic Script

Moderator: tungblt

vietlan_0210
Thành viên chính thức
Thành viên chính thức
Posts: 12
Joined: Tue 08/06/2010 10:32 am

xin chỉ giúp đường dẫn cố định cho DataEviment

Postby vietlan_0210 » Mon 21/06/2010 7:40 am

các bạn chỉ giúp đường dẫn cố định cho DataEviment(DATAREPORT nhé) với mình làm CSDL là SQL server2000User avatar
trieu4978
Thành viên chính thức
Thành viên chính thức
Posts: 22
Joined: Wed 23/06/2010 6:58 pm
Location: HCM
Contact:

Re: xin chỉ giúp đường dẫn cố định cho DataEviment

Postby trieu4978 » Fri 25/06/2010 8:23 pm

Thật ra bạn không thể chỉ định một dường dẫn cố định cho DataEnvironment vì nếu làm như thế thì chương trình chỉ có thể chạy ở máy của bạn thôi. Khi qua một máy khác với dường dẫn khác là tiêu!

Bạn có thể viết code để mỗi khi chạy chương trình, ta sẽ thiết lập một đường dẫn mới cho DataEnv. Code này có thể để trong module tùy bạn. Nên nhớ là phải thiết lập khi đã mở Connection rồi. Cú pháp là

Tên_DataEnv."ConnectionPath" = app.path & "gì gì đó"
Cái "ConnectionPath" là mình ví dụ (nói bất tử nên quên mất cái property đó tên gì rồi!).
Bao năm lầm lũi đi với đời
Vẫn bàn tay trắng với chơi vơi
Thuyền tình dăm bận rời bến nhỏ
Rượu nồng cay đắng vẫn đầy vơi!
™T

vietlan_0210
Thành viên chính thức
Thành viên chính thức
Posts: 12
Joined: Tue 08/06/2010 10:32 am

Re: xin chỉ giúp đường dẫn cố định cho DataEviment

Postby vietlan_0210 » Sat 26/06/2010 8:08 am

bạn nói rỏ hơn được không mình không hiểu cho lắm
bạn ví dụ rỏ luôn đi
nếu như làm trong module thi ở chổ data source trong DATA Eviment phải gọi như thế nào

User avatar
trieu4978
Thành viên chính thức
Thành viên chính thức
Posts: 22
Joined: Wed 23/06/2010 6:58 pm
Location: HCM
Contact:

Re: xin chỉ giúp đường dẫn cố định cho DataEviment

Postby trieu4978 » Tue 29/06/2010 8:22 pm

vietlan_0210 wrote:bạn nói rỏ hơn được không mình không hiểu cho lắm
bạn ví dụ rỏ luôn đi
nếu như làm trong module thi ở chổ data source trong DATA Eviment phải gọi như thế nào


Bạn làm cách này dễ hơn:
Ví dụ DataEnvironment của bạn có tên là DataEnv, trong đó có Connection tên là De_Cn.
1. Trong IDE của VB bạn mở cửa sổ code của DataEnv, viết code trong Event Willconnect của De_Cn như sau (Vd Database là Access):
  1. Private Sub DE_Cn_WillConnect(ConnectionString As String, UserID As String, Password As String, Options As Long, adStatus As ADODB.EventStatusEnum, ByVal pConnection As ADODB.Connection)
  2.     ConnectionString = "Provider=MSDataShape.1;Persist Security Info=True;Data Source=" & App.Path & "\Tên Database của bạn" & ";Data Provider=MICROSOFT.JET.OLEDB.4.0"
  3. End Sub


2. Report của VB hay bị trường hợp không cập nhật dữ liệu mới, hoặc đôi khi bị lỗi. Để tránh việc này, trong form gọi Report bạn để đoạn code sau trước khi gọi Report chạy:
[vb] If DataEnv.DE_Cn.State > 0 Then DataEnv.DE_Cn.Close
DataEnv.DE_Cn.Open[/vb]

Như vậy sẽ ổn! Chúc bạn thành công

-------
[mod=]Bạn nhớ đặt code trong thẻ[/mod]
Bao năm lầm lũi đi với đời
Vẫn bàn tay trắng với chơi vơi
Thuyền tình dăm bận rời bến nhỏ
Rượu nồng cay đắng vẫn đầy vơi!
™T


Return to “Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 11 guests