• Vui lòng đọc nội qui diễn đàn để tránh bị xóa bài viết
 • Tìm kiếm trước khi đặt câu hỏi

Trao đổi về Unicode Full Controls ™ - DQH

Góc trao đổi, hỏi đáp của ngôn ngữ Visual Basic 6 và Visual Basic Script

Moderator: tungblt

User avatar
DQHung
Guru
Guru
Posts: 576
Joined: Mon 12/02/2007 3:24 pm
Location: Rach Gia - Kien Giang
Been thanked: 40 times
Contact:

Re: Trao đổi về Unicode Full Controls ™ - DQH

Postby DQHung » Wed 08/01/2014 4:32 pm

Có hàm set con trỏ bay tới dòng mình chọn mà! Trong ví dụ đó bạn, đọc kỹ mấy ví dụ kèm theo của OCX là bạn làm đc àh.User avatar
ducpkh
Thành viên ưu tú
Thành viên ưu tú
Posts: 511
Joined: Fri 24/08/2012 12:28 pm
Location: ADAFA
Has thanked: 9 times
Been thanked: 27 times

Re: Trao đổi về Unicode Full Controls ™ - DQH

Postby ducpkh » Wed 08/01/2014 9:19 pm

Bạn có thể nói rõ được không. Ví dụ mình có đoạn Code sau:
 1. OpenDB "Phieu", "*"
 2.     Rs.MoveFirst
 3.         Do Until Rs.EOF
 4.         If Rs("Stt") <> txtSott1.Text Then
 5.             Rs.MoveNext
 6.         Else
 7.             Rs!KTTX = "a"              
 8.             Rs.Update
 9.              CloseDB
 10.             gdanhsach.Rebind: Exit Sub
 11.         End If
 12.         Loop
 13.  

Thì sau khi mình nhập vào txtSott1 thì trên UniGrid con trỏ nhảy đến dòng tương ứng. Nhưng trong bài của mình thì con trỏ lúc nào cũng ở đầu dòng.

User avatar
ducpkh
Thành viên ưu tú
Thành viên ưu tú
Posts: 511
Joined: Fri 24/08/2012 12:28 pm
Location: ADAFA
Has thanked: 9 times
Been thanked: 27 times

Re: Trao đổi về Unicode Full Controls ™ - DQH

Postby ducpkh » Tue 21/01/2014 2:56 am

Bạn Hưng cho mình hỏi. Đoạn sau mình kết nối với CSDL có pass mà không được. Mình dùng Acess 2003
 1. Public Function GetDataBaseAddress() As String
 2.     'GetDataBaseAddress = App.Path & "\CSDL\CSDL.mdb"
 3.   GetDataBaseAddress = "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=" & App.Path & "\CSDL\CSDL.mdb" & ";Jet OLEDB:Database Password="
 4. End Function
 5. Public Function WindowsVersion() As Long
 6.     Dim Ver As Long, WinVer As Long
 7.     Ver = GetVersion()
 8.     WinVer = Ver And &HFFFF&
 9.     WindowsVersion = WinVer Mod 256
 10. End Function
 11. Public Function OpenSQL(ByVal SQL As String) As Boolean
 12. On Error Resume Next
 13. Dim fname As String
 14.     fname = GetDataBaseAddress
 15.     sConnect = fname
 16.     db.ConnectionString = sConnect
 17.     db.Open
 18.     Rs.Open SQL, db, 1, 3, 1
 19.     If Rs.RecordCount > 0 Then OpenSQL = True Else: OpenSQL = False
 20. End Function
 21.  
 22. Public Sub ExcutiveQuery(ByVal sQuery As String)
 23.     Set db = New ADODB.Connection
 24.     db.ConnectionString = GetDataBaseAddress
 25.     db.Open
 26.     db.Execute sQuery
 27.     db.Close
 28. End Sub
 29.  
 30. 'Ket noi CSDL
 31. Public Function OpenDB(FromPart As String, SelectPart As String, Optional dk As String = "") As Boolean
 32. On Error GoTo Loi
 33. Dim fname As String
 34.     fname = GetDataBaseAddress
 35.     sConnect = fname
 36.     db.ConnectionString = sConnect
 37.     db.Open
 38.      
 39.     If dk = "" Then
 40.         Rs.Open "Select " & SelectPart & " From " & FromPart, db, 1, 3, 1
 41.     Else
 42.         Rs.Open "Select " & SelectPart & " From " & FromPart & " where " & dk, db, 1, 3, 1
 43.     End If
 44.    
 45.     If Rs.RecordCount > 0 Then OpenDB = True Else: OpenDB = False
 46.     Exit Function
 47. Loi:
 48.     MsgBox Err.Description
 49. End Function
 50.  

User avatar
DQHung
Guru
Guru
Posts: 576
Joined: Mon 12/02/2007 3:24 pm
Location: Rach Gia - Kien Giang
Been thanked: 40 times
Contact:

Re: Trao đổi về Unicode Full Controls ™ - DQH

Postby DQHung » Wed 22/01/2014 2:47 pm

Mình hiểu ý bạn rồi, mình tưởng bạn dùng UniDataGrid để kết nối đến CSDL, thì ra bạn dùng kết nối riêng. Như vậy cũng rất dể. khi bạn move đến record nào, thì dùng dòng code sau : Call unigrid.RecordSet.move(rs.AbsolutePosition). Mình đang phát triển một cộng đồng hỏi đáp, các bạn có câu hỏi gì thì vào đây hỏi nhé: http://hoidap.dqh.vn/. Không cần đăng ký thành viên gì cả. Có thể đăng nhập bằng tài khoản gmail, hoặc là facebook.

User avatar
ducpkh
Thành viên ưu tú
Thành viên ưu tú
Posts: 511
Joined: Fri 24/08/2012 12:28 pm
Location: ADAFA
Has thanked: 9 times
Been thanked: 27 times

Re: Trao đổi về Unicode Full Controls ™ - DQH

Postby ducpkh » Wed 22/01/2014 3:02 pm

Cảm ơn bạn. Nhưng bạn nói UniDataGrid không kết nối trực tiếp được với CSDL. Cho mình hỏi phần kết nối CSDL có pass ở trên thì sao. Mình vẫn chưa làm được.

User avatar
ducpkh
Thành viên ưu tú
Thành viên ưu tú
Posts: 511
Joined: Fri 24/08/2012 12:28 pm
Location: ADAFA
Has thanked: 9 times
Been thanked: 27 times

Re: Trao đổi về Unicode Full Controls ™ - DQH

Postby ducpkh » Wed 22/01/2014 3:05 pm

Cảm ơn bạn. Nhưng bạn nói UniDataGrid không kết nối trực tiếp được với CSDL. Cho mình hỏi phần kết nối CSDL có pass ở trên thì sao. Mình vẫn chưa làm được.

gaconvb
Posts: 4
Joined: Wed 12/02/2014 7:42 pm

Re: Trao đổi về Unicode Full Controls ™ - DQH

Postby gaconvb » Sat 01/03/2014 3:15 pm

anh hưng cho em hỏi tại sao em cài bộ unicodeFull.. life4.2 của anh theo đúng như 2 video hướng dẫn trên website của anh nhưng vẫn ko gõ đc tiếng việt vậy?
Em dùng win7 32, bộ gõ Unikey,bảng mã : unicode, kiểu gõ :telexhay vni đều ko được?? gõ word hay google thì vẫn bình thường??

gaconvb
Posts: 4
Joined: Wed 12/02/2014 7:42 pm

Re: Trao đổi về Unicode Full Controls ™ - DQH

Postby gaconvb » Sun 02/03/2014 8:53 am

em cài lại win thì đánh đc tiếng việt, nhưng chỉ đc 1 lần ? lần sau mở lên lại ko đánh đc? có ai giúp em với?? please....

kaildo
Thành viên chính thức
Thành viên chính thức
Posts: 43
Joined: Fri 26/11/2010 12:57 am
Has thanked: 6 times
Been thanked: 3 times

Re: Trao đổi về Unicode Full Controls ™ - DQH

Postby kaildo » Thu 17/04/2014 8:49 am

Theo như mình biết tác giả này ko phát triển bộ control này nửa đâu.

thinh18tt
Mạnh Thường Quân
Mạnh Thường Quân
Posts: 167
Joined: Tue 18/05/2010 11:49 pm
Has thanked: 7 times

Re: Trao đổi về Unicode Full Controls ™ - DQH

Postby thinh18tt » Mon 16/06/2014 9:15 am

Hưng ơi, mấy hôm nay không thể tải được bản 4.2

thinh18tt
Mạnh Thường Quân
Mạnh Thường Quân
Posts: 167
Joined: Tue 18/05/2010 11:49 pm
Has thanked: 7 times

Re: Trao đổi về Unicode Full Controls ™ - DQH

Postby thinh18tt » Sat 21/06/2014 1:42 pm

Hôm nay mình tải được rồi.
Mình xem demo của bạn thì form có thể add được icon 32 bít, bạn hướng dẫn mình được không?
À, mình mới phát hiện ra là khi nâng cấp từ 3.0 lên 4.2 không cần vẽ lại các control, chỉ cần làm như sau:
- Tạm thời remove hết các form, lưu lại
- Vào Components bỏ chọn Version cũ
- Unregister UnicodeFullControl.ocx và PropTool cũ
- Register UnicodeFullControl.ocx và PropTool mới
- Mở project ra, vào Components chọn DQHung - UnicodeFullControl... mới
- Nạp lại các form.

Không biết của các bạn thế nào chứ của mình chạy bình thường, không thấy báo lỗi gì hết. :-bd

thinh18tt
Mạnh Thường Quân
Mạnh Thường Quân
Posts: 167
Joined: Tue 18/05/2010 11:49 pm
Has thanked: 7 times

Re: Trao đổi về Unicode Full Controls ™ - DQH

Postby thinh18tt » Mon 23/06/2014 10:48 am

Hưng ơi, kiểm tra lại cái UniCombobox, trong trường hợp các Item dài thì nó không hiển thị đầy đủ. Mình có chụp ảnh gửi kèm đấy
Attachments
UniComboboxErr.JPG
Công ty Cổ phần Viễn thông Hà Nội
UniComboboxErr.JPG (11.66 KiB) Viewed 18004 times

redant
Thành viên chính thức
Thành viên chính thức
Posts: 21
Joined: Thu 31/07/2014 8:21 pm
Has thanked: 2 times

Re: Trao đổi về Unicode Full Controls ™ - DQH

Postby redant » Thu 08/01/2015 12:06 am


thinhdaihiep
Thành viên chính thức
Thành viên chính thức
Posts: 17
Joined: Sun 11/05/2008 11:52 am
Has thanked: 4 times
Been thanked: 1 time

UniCombox gặp lỗi không khắc phục nỗi !

Postby thinhdaihiep » Sat 19/12/2015 10:43 pm

Mình dùng UnicodeFullcontrols 4.2.0 life của bạn DQHưng. Trước hết phải công nhận bộ Controls của bạn là rất tuyệt vời.
Nhưng vấn có một số lỗi thật sự không thể tự khắc phục được:
- Mình dùng UniCombobox ở chế độ 0-dropdowncombo, sau khi gán unicombobox.text = "Nội dung" ("Nội dung" không có trong danh sách combolist) , sử dụng phím Up, Down để đổi nội dung text trong combolist thì xuất hiện lỗi Runtime error - 0 như trong hình đính kèm.
Rất mong bạn xem xét và cho hướng giải quyết, xin chân thành cảm ơn !

autocar.hanoi
Posts: 3
Joined: Wed 26/06/2013 11:38 am

Re: Trao đổi về Unicode Full Controls ™ - DQH

Postby autocar.hanoi » Fri 08/04/2016 11:56 am

Chào cả nhà!

Mình không biết kết nối Unigrid với cơ sở dữ liệu Access có đặt Password như thế nào. Bạn nào biết chỉ giúp mình được không?

Cám ơn nhiều!

HoangNam091
Posts: 1
Joined: Sat 25/07/2015 4:33 pm

Re: Trao đổi về Unicode Full Controls ™ - DQH

Postby HoangNam091 » Sun 26/03/2017 1:35 pm

Mình đã cài ufc 4.2 nhưng khi vào vb6 không thấy tab unicode property ở đâu nên không gõ được tiếng việt. Nhờ các bạn chỉ giúp. Cám ơn nhiều!

baoho1977
Thành viên chính thức
Thành viên chính thức
Posts: 41
Joined: Wed 25/05/2011 9:42 am
Has thanked: 9 times

Re: Trao đổi về Unicode Full Controls ™ - DQH

Postby baoho1977 » Wed 16/05/2018 5:02 pm

Chào cả nhà!

Mình không biết kết nối Unigrid với cơ sở dữ liệu Access có đặt Password như thế nào. Bạn nào biết chỉ giúp mình được không?

Cám ơn nhiều!

trong Properties của UniGrid bạn nhập pass vào thẳng trong ô Password

maphuong
Posts: 2
Joined: Fri 04/07/2014 2:33 pm
Been thanked: 1 time

Re: Trao đổi về Unicode Full Controls ™ - DQH

Postby maphuong » Thu 27/09/2018 5:37 pm

Chảo cả nhà,

Mình biết thì đã muộn, link download từ site tác giả đã không còn. Bạn nào đã download được bản 4.2 open source xin chia sẻ lại với cả nhà ơi. Cảm ơn cả nhà mình.

monster276
Posts: 3
Joined: Tue 20/03/2018 6:46 pm

Re: Trao đổi về Unicode Full Controls ™ - DQH

Postby monster276 » Mon 22/04/2019 8:05 pm

Xin chào anh Hưng, chào toàn thể mọi người trên diễn đàn, em đang có viết chương trình trên VB6 , sau khi đọc và tìm hiểu, thấy bộ Controls của anh quá tiện và hữu ích, em rất muốn sử dụng , nhưng hiện nay mọi link download đã chết . Em rất mong muốn mọi người hoặc anh Hưng ai còn link tải hoặc lưu trữ có thể share cho em được ko ạ
Email của em : vuhieu276276@gmail.com
Xin cảm ơn anh và diễn đàn


Return to “Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 20 guests