• Vui lòng đọc nội qui diễn đàn để tránh bị xóa bài viết
 • Tìm kiếm trước khi đặt câu hỏi

Trao đổi về Unicode Full Controls ™ - DQH

Góc trao đổi, hỏi đáp của ngôn ngữ Visual Basic 6 và Visual Basic Script

Moderator: tungblt

User avatar
DQHung
Guru
Guru
Posts: 576
Joined: Mon 12/02/2007 3:24 pm
Location: Rach Gia - Kien Giang
Been thanked: 40 times
Contact:

Re: Unicode Full Controls ™ Version 1.7 [01/10/2008]

Postby DQHung » Fri 03/10/2008 9:59 am

Ví dụ về các hàm Dialog đây :
tạo 1 project mới dạng StandardEXE và copy code sau vào Form1 để test :

Code: Select all

 1. Private Sub Form_Load()
 2.    Dim sfile As String
 3.    ShowOpen sfile, "Open", App.hInstance, "*.*|*.*|", , , Me.hWnd
 4.    Debug.Print sfile
 5.    ShowSave sfile, "Open", App.hInstance, "*.*|*.*|", , , Me.hWnd
 6.    Debug.Print sfile
 7.    
 8.    Me.BackColor = ShowColor(Me.BackColor, Me.hWnd)
 9.    Set Label1.Font = ShowFont(Label1.Font, , , , , , , , Me.hWnd)
 10.    'Chú ý trong phần EnableHook của ShowFont và Color nếu  để True thì sẽ có tiếng việt
 11.    'trong các Button
 12. End Sub


Còn về UniTitlebar thì đúng là như bạn đã nói,nó ko có khả năng lấy caption của MDIForm khi Form Child Maximized.Cả UniMenu cũng ko thể sử dụng vẽ MenuBar = True khi MDIForm có Form con Maximized.Mình còn đang tìm hiểu ở các vấn đề này.User avatar
DQHung
Guru
Guru
Posts: 576
Joined: Mon 12/02/2007 3:24 pm
Location: Rach Gia - Kien Giang
Been thanked: 40 times
Contact:

Re: Unicode Full Controls ™ Version 1.7 [01/10/2008]

Postby DQHung » Tue 07/10/2008 5:44 pm

Bạn tạo 1 form mới và add vào 1 command (name "Command1") và copy đoạn code sau để test thử

Code: Select all

 1. Private Enum EOpenFile
 2.     OFN_READONLY = &H1
 3.     OFN_OVERWRITEPROMPT = &H2
 4.     OFN_HIDEREADONLY = &H4
 5.     OFN_NOCHANGEDIR = &H8
 6.     OFN_SHOWHELP = &H10
 7.     OFN_ENABLEHOOK = &H20
 8.     OFN_ENABLETEMPLATE = &H40
 9.     OFN_ENABLETEMPLATEHANDLE = &H80
 10.     OFN_NOVALIDATE = &H100
 11.     OFN_ALLOWMULTISELECT = &H200
 12.     OFN_EXTENSIONDIFFERENT = &H400
 13.     OFN_PATHMUSTEXIST = &H800
 14.     OFN_FILEMUSTEXIST = &H1000
 15.     OFN_CREATEPROMPT = &H2000
 16.     OFN_SHAREAWARE = &H4000
 17.     OFN_NOREADONLYRETURN = &H8000
 18.     OFN_NOTESTFILECREATE = &H10000
 19.     OFN_NONETWORKBUTTON = &H20000
 20.     OFN_NOLONGNAMES = &H40000
 21.     OFN_EXPLORER = &H80000
 22.     OFN_NODEREFERENCELINKS = &H100000
 23.     OFN_LONGNAMES = &H200000
 24. End Enum
 25.  
 26. Private Sub Command1_Click()
 27.     UnicodeMsgBox ShowOpen(UnicodeText("Xin cho5n 1 file ba61t ky2"), UnicodeText("Mo73 ho62 so7"), App.hInstance, UnicodeText("Ta61t ca3 ca1c file|*.*|"), , , Command1.hWnd, OFN_PATHMUSTEXIST Or OFN_EXPLORER Or OFN_ENABLEHOOK), vbInformation, "DQHu7ng"
 28. End Sub

hoangthebao
Posts: 1
Joined: Fri 03/10/2008 7:43 am

Re: Unicode Full Controls ™ Version 1.7 [01/10/2008]

Postby hoangthebao » Wed 08/10/2008 11:20 am

DQHung ơi, xin bạn chỉ giúp muốn đặt (gán) ngày nào đó cụ thẻ cho UniDatePicker thì làm thế nào.

User avatar
DQHung
Guru
Guru
Posts: 576
Joined: Mon 12/02/2007 3:24 pm
Location: Rach Gia - Kien Giang
Been thanked: 40 times
Contact:

Re: Unicode Full Controls ™ Version 1.7 [01/10/2008]

Postby DQHung » Fri 10/10/2008 5:39 pm

Bạn không có xem file help à ? Trong đó có hướng dẩn cụ thể mà.

Code: Select all

 1. Private Sub Form_Load()
 2.     UniDatePicker1.DayX = Day(Now)
 3.     UniDatePicker1.MonthX = Month(Now)
 4.     UniDatePicker1.YearX = Year(Now)
 5.     'Có thể thay Now = Một giá trị Date nào đó (ví dụ "12/08/1900")
 6. End Sub
 7.  
 8. Private Sub UniDatePicker1_DateChange()
 9.     Me.Caption = DateSerial(UniDatePicker1.YearX, UniDatePicker1.MonthX, UniDatePicker1.DayX)
 10.     'Kiểu này là lấy Date theo hệ thống,tiện để lưu vào CSDL
 11. End Sub

User avatar
thuongbat
Guru
Guru
Posts: 346
Joined: Sun 27/04/2008 10:11 am
Has thanked: 4 times
Been thanked: 79 times

Re: Unicode Full Controls ™ Version 1.7 [01/10/2008]

Postby thuongbat » Mon 20/10/2008 3:49 pm

DQHung wrote:
tindl88 wrote:Cái listview của Hưng mình đặt vbTwip không dc
đang cần cái listview unicode


Đặt vbTwip để làm gì vậy bạn ? Mình đã test thử có vấn đề gì đâu ?

happyman254 wrote:
DQHung wrote:Có lẽ code trong Form_Load thì ko cần thiết lắm.Lúc desigh bạn cứ mở PropertyPage của UniTextbox ra mà nhập text vào có tiện hơn ko (giống như .NET vậy :) )


Thế trường hợp xuất dữ liệu cho hiện ra thì chịu à? :((


Nếu xuất dử liệu có thể dùng Event Form_Activate
ví dụ :

Code: Select all

 1. Private Sub Form_Activate()
 2.     UniTextBox1 = "Hung"
 3. End Sub


Phiên bản 1.7:

Đặt 2 unitextbox và 1 unicombo lên Form. 2Unitextbox này có thuộc tính Text = ""
Unicombo để dạng DropdownList

Gọi Form này từ sự kiện Click chuột của 1 Form khác. Run chương trình -> cả 2 textbox đều chứa chữ UniTextbox1

F9 để đặt 1 BreakPoin trong Unicombo_Click().
Click hoài mà chả thấy chương trình nó dừng ở trong Unicombo_click() gì cả :((
Rượu gặp tri kỷ ngàn chén thiếu.
Chuyện người không hợp nửa câu thừa.

User avatar
DQHung
Guru
Guru
Posts: 576
Joined: Mon 12/02/2007 3:24 pm
Location: Rach Gia - Kien Giang
Been thanked: 40 times
Contact:

Re: Unicode Full Controls ™ Version 1.7 [01/10/2008]

Postby DQHung » Mon 20/10/2008 5:19 pm

Lỗi về Textbox và Combobox mà anh vừa nêu em đã fix xong, đợi em làm xong cái menu Ribbon (office2007) em sẽ up lên luôn thể (Chắc hơi lâu vì lúc này em bận dử lắm :) ).
Để ổn định tạm thời anh dùng UniCombobox_DropDown thay Cho UniCombobox_Click.Còn UniTextbox thì khắc phục tạm bằng cách mở PropertyPage ra và cho nó = "" theo ý anh, nó sẽ ko ra UniTextbox1 nửa.

User avatar
DQHung
Guru
Guru
Posts: 576
Joined: Mon 12/02/2007 3:24 pm
Location: Rach Gia - Kien Giang
Been thanked: 40 times
Contact:

Re: Unicode Full Controls ™ Version 1.7 [01/10/2008]

Postby DQHung » Wed 22/10/2008 10:32 am

thuongbat wrote:
DQHung wrote:Lỗi về Textbox và Combobox mà anh vừa nêu em đã fix xong, đợi em làm xong cái menu Ribbon (office2007) em sẽ up lên luôn thể (Chắc hơi lâu vì lúc này em bận dử lắm :) ).
Để ổn định tạm thời anh dùng UniCombobox_DropDown thay Cho UniCombobox_Click.Còn UniTextbox thì khắc phục tạm bằng cách mở PropertyPage ra và cho nó = "" theo ý anh, nó sẽ ko ra UniTextbox1 nửa.


Hưng có thể up cái đã fix lỗi luôn đc ko? còn cái Ribbon, nó cũng ấn tượng nhưng mà chưa biết đến khi nào sẽ xong. Mình đang cần gấp cái control này. Nhưng mà xài thấy lỗi tùm lum hết.


Fix lỗi đó chỉ fix các lỗi mà anh vừa nêu thôi chứ chưa phải là fix tất cả ! Nếu cần thì pm qua yahoo em sẽ gởi qua mail cho anh vậy.Còn ribbon thì "có thể" tuần sau sẽ có.
Sẵn đây cho mọi người xem thử cái Ribbon mình mới "phác họa" :
AlphaRibbon2007.rar
Ribbon With UFC v1.7
(22.54 KiB) Downloaded 488 times

Các bạn dùng v1.7 để test nhé.Thật ra mình chỉ sửa sơ sơ code của file vista.ctl thôi, nếu có một chút kiến thức về đồ họa thì bạn cũng có thể làm một mình mà ko cần chờ tôi vì từ UFC v1.6 thì có thể tùy biến thoải mái !

User avatar
DQHung
Guru
Guru
Posts: 576
Joined: Mon 12/02/2007 3:24 pm
Location: Rach Gia - Kien Giang
Been thanked: 40 times
Contact:

Re: Unicode Full Controls ™ Version 1.7 [01/10/2008]

Postby DQHung » Thu 23/10/2008 10:52 am

QuangHoa wrote:Cho mình hỏi tí, làm sao Add một Menu với các Menu con vào Systemtray vậy!


Bạn ko xem demo à ? demo đi kèm với ocx đấy ,vào thư mục "Uni System Tray" để coi code project.
Thật ra thì đó là Menu của Form (Ta muốn thiết kế ra sao mà ko đc :D),và trong UnisystemTray có một Event là "UniSystemTray_PopupMenu",ta chỉ việc PopupMenu cần gọi trong đó là OK.Ví dụ :

Code: Select all

 1. Private Sub UniSystemTray1_PopupMenu()
 2.     PopupMenu mnuFile
 3.     'ko thể popup menu trong UniSystemTray1_SysIconMouseUp hay UniSystemTray1_SysIconMouseDown
 4.     'mà chỉ có thể trong này.
 5. End Sub


noname9999 wrote:Y' tưởng cũng hay, tuy nhiên phần trên tilte (có các table ấy) làm sao cho màu Xanh cùng màu với Tab luôn thì dễ nhìn :)


Ý bạn có phải là cho UniToolbar sẽ thay màu giống như cái Table đang được selected có phải ko ?
Ý bạn rất hợp với ý mình đấy ;) .

noname9999 wrote:Nhưng làm như thế này thì nó chẵng đẹp.
Cái Rippbon như hình nè, tuy nhiên không dùng Unicode được :(


Mình chỉ mới phác họa ra thôi mà bạn.Nó chưa ra cái gì cả.
Cái ribbon trên đây thì phải nói là đẹp, nhưng toàn dùng picture cả (cái Resource của nó đến 155 kb),Down-Up Button chưa hoàn chỉnh,move qua lại nó giật giật (do Set Picture) ;)) .

User avatar
DQHung
Guru
Guru
Posts: 576
Joined: Mon 12/02/2007 3:24 pm
Location: Rach Gia - Kien Giang
Been thanked: 40 times
Contact:

Re: Unicode Full Controls ™ Version 1.7.2 [01/11/2008]

Postby DQHung » Sat 01/11/2008 9:12 pm

Mình tên Hưng nhé, ko phải là Hùng ! (Mọi người chỉ lo cái ocx thôi còn thông tin về tác giả thì chả thèm nhòm)
Mình có code cho bạn 1 project ví dụ về cách add 1 icon và cả một image vào imagelist của UniListview.Mở project ra 100% bạn sẽ hiểu.
Exproject.rar
Cách add icon và Bitmap vào UniListview
(4.77 KiB) Downloaded 467 times

rungxanhonline
Thành viên tích cực
Thành viên tích cực
Posts: 108
Joined: Fri 20/06/2008 4:07 pm
Has thanked: 5 times
Been thanked: 5 times

Re: Unicode Full Controls ™ Version 1.7.2 [01/11/2008]

Postby rungxanhonline » Fri 07/11/2008 10:57 pm

Mọi người cho mình hỏi làm sao để lấy chỉ số hàng của list view như hình sau :
(Đây là cái Listview trong bộ Unicode 1.7.2 mình dùng làm list media )

Image

Mình mới học VB nên kiến thức hơi chuối nếu có câu hỏi nào chuối quá các bạn bỏ qua cho ^_^!
Newbie đang học hỏi.
Mong các bác bớt thời gian chỉ giáo!

User avatar
DQHung
Guru
Guru
Posts: 576
Joined: Mon 12/02/2007 3:24 pm
Location: Rach Gia - Kien Giang
Been thanked: 40 times
Contact:

Re: Unicode Full Controls ™ Version 1.7.2 [01/11/2008]

Postby DQHung » Sat 08/11/2008 10:35 am

Để lấy các giá trị của SubItem (Item từ cột 1 trở đi) bạn dùng các Property "SubItemText(Item, Cột)","SubItemIcon(Item, Cột)","SubItemImages(Item, Cột)"
Ví dụ như tôi có 1 UniListview có tên là "lvShow" và có các column như hình của bạn thì trước tiên bạn phải xác định cột cần lấy dử liệu.
0 1 3 4 5 - Cột
ID Tên bài hát Định dạng Thời gian ...... - nhãn

Để lấy giá trị text của cột 1 (Tên bài hát) bạn code như sau
lvShow.SubItemText(0, 1) = "Anh yeu em"
Trong đó 0 là vị trí của hàng,1 là vị trí của cột.
Khi Click vào UniListview sẽ trả về 1 Item (vị trí hàng) cho bạn sử lý qua event :
Ví dụ

Code: Select all

 1. Private Sub lvShow_ItemClick(Item As Integer)
 2.     Me.Caption = lvShow.SubItemText(Item, 1)
 3. End Sub

minhhieu724198
Posts: 1
Joined: Sat 08/11/2008 9:41 pm

Re: Unicode Full Controls ™ Version 1.7.2 [01/11/2008]

Postby minhhieu724198 » Sat 08/11/2008 9:58 pm

Chào Hưng!
Mình đã download bộ control của Hưng và xài thử, mình thấy rất hay, nhưng có vài điều mình chưa làm được.
Mình muốn hỏi một số câu sau, mong Hưng trả lời giúp nhé:
- cách chọn một vùng gồm nhiều cột và nhiều dòng trong Gird.
- Đặt cho một cell có định dạng text là Bold (chữ đậm).
Thanks, mong sớm được hồi âm

User avatar
DQHung
Guru
Guru
Posts: 576
Joined: Mon 12/02/2007 3:24 pm
Location: Rach Gia - Kien Giang
Been thanked: 40 times
Contact:

Re: Unicode Full Controls ™ Version 1.7.2 [01/11/2008]

Postby DQHung » Sun 09/11/2008 5:27 pm

To minhhieu724198 :
Để chọn được nhiều dòng trong UniListview bạn để MultiSelect = True là được.
Còn đặt cell có định dạng thì ko được vì đây là Listview chứ ko phải là Gird control.
-------------------------------------------------------------------------------
Mình đã fix lại lỗi của UniTextbox ko thể ấn phím Tab (chuyển Focus) khi đặt trong UniTab.Nếu có gặp lỗi khì khác mong các bạn gửi lên đây để mình tiếp tục fix nó.Thank

User avatar
giaiphap
Thành viên tích cực
Thành viên tích cực
Posts: 187
Joined: Fri 06/06/2008 8:35 am

Re: Unicode Full Controls ™ Version 1.7.3 [21/11/2008]

Postby giaiphap » Tue 25/11/2008 12:06 pm

Cái của bạn Hưng rất hay, nhưng mình có phần này không biết sử dụng thế nào mong bạn giúp đỡ cám ơn ! Mình sử dụng cái ShowOpen để chọn File nhưng không biết phải sử dụng như thế nào để chọn nhiều File cùng một lúc. :-/ . Mong bạn Hưng giúp đỡ phần code để mình tiện sử dụng.

User avatar
DQHung
Guru
Guru
Posts: 576
Joined: Mon 12/02/2007 3:24 pm
Location: Rach Gia - Kien Giang
Been thanked: 40 times
Contact:

Re: Unicode Full Controls ™ Version 1.7.3 [21/11/2008]

Postby DQHung » Tue 25/11/2008 9:45 pm

Bạn tham khảo đoạn code sau nhé :

Cái này có trong page Library (Trong file help)

Code: Select all

 1. Private Enum EOpenFile
 2.     OFN_READONLY = &H1
 3.     OFN_OVERWRITEPROMPT = &H2
 4.     OFN_HIDEREADONLY = &H4
 5.     OFN_NOCHANGEDIR = &H8
 6.     OFN_SHOWHELP = &H10
 7.     OFN_ENABLEHOOK = &H20
 8.     OFN_ENABLETEMPLATE = &H40
 9.     OFN_ENABLETEMPLATEHANDLE = &H80
 10.     OFN_NOVALIDATE = &H100
 11.     OFN_ALLOWMULTISELECT = &H200
 12.     OFN_EXTENSIONDIFFERENT = &H400
 13.     OFN_PATHMUSTEXIST = &H800
 14.     OFN_FILEMUSTEXIST = &H1000
 15.     OFN_CREATEPROMPT = &H2000
 16.     OFN_SHAREAWARE = &H4000
 17.     OFN_NOREADONLYRETURN = &H8000
 18.     OFN_NOTESTFILECREATE = &H10000
 19.     OFN_NONETWORKBUTTON = &H20000
 20.     OFN_NOLONGNAMES = &H40000
 21.     OFN_EXPLORER = &H80000
 22.     OFN_NODEREFERENCELINKS = &H100000
 23.     OFN_LONGNAMES = &H200000
 24. End Enum
 25.  
 26. Private Sub Form_Load()
 27.     Me.Caption = ShowOpen("Hung", "Open", App.hInstance, "*.*|*.*|", , , Me.hWnd, OFN_PATHMUSTEXIST Or OFN_CREATEPROMPT Or OFN_EXPLORER Or OFN_ALLOWMULTISELECT) 'bạn có thể thêm "Or OFN_ENABLEHOOK" vào nếu muốn có tiếng việt ở các button,check
 28. End Sub

User avatar
giaiphap
Thành viên tích cực
Thành viên tích cực
Posts: 187
Joined: Fri 06/06/2008 8:35 am

Re: Unicode Full Controls ™ Version 1.7.3 [21/11/2008]

Postby giaiphap » Wed 26/11/2008 4:29 pm

Thật ra bạn có hiểu ý mình không, mình có một listBox lưu danh sách hình, mình muốn chọn nhiều hình để đưa vào listbox này bằng hộp thoại ShowOpen mình không muốn chọn từng hình một mà phải chọn nhiều hình cùng một lúc và đưa vào listBox này. Dưới đây là cách dùng CommonDialog, nhưng mình muốn đổi sang dùng ShowOpen thì làm sao ?

Code: Select all

 1. Private Sub Command1_Click()
 2.     CommonDialog1.FileName = ""
 3.     CommonDialog1.DialogTitle = "Choose File "
 4.     CommonDialog1.flags = cdlOFNExplorer + cdlOFNAllowMultiselect
 5.     CommonDialog1.Filter = "Picture files (*.jpg;*.gif;*.bmp)|*.jpg;*.gif;*.bmp"
 6.     CommonDialog1.MaxFileSize = 10000
 7.     CommonDialog1.ShowOpen
 8.     If CommonDialog1.FileName = "" Then Exit Sub
 9.     Dim A As Variant
 10.     Dim P As Integer
 11.     A = Split(CommonDialog1.FileName, vbNullChar)
 12.     If UBound(A) = 0 Then
 13.         list1.AddItem CommonDialog1.FileName
 14.     Else
 15.         For P = 1 To UBound(A)
 16.             If Right(A(0), 1) <> "\" Then A(0) = A(0) & "\"
 17.             list1.AddItem A(0) + A(P)
 18.         Next
 19.     End If
 20. End Sub
 21.  

User avatar
DQHung
Guru
Guru
Posts: 576
Joined: Mon 12/02/2007 3:24 pm
Location: Rach Gia - Kien Giang
Been thanked: 40 times
Contact:

Re: Unicode Full Controls ™ Version 1.7.3 [21/11/2008]

Postby DQHung » Wed 26/11/2008 8:49 pm

Sorry, cái này do lỗi của hàm ShowOpen.Mình thấy nó cho chọn nhiều file tưởng ngon nên không test kỹ.
Mình sẽ cố gắng fix lỗi này.Tạm thời bạn cứ dùng CommonDialog nhé :)

User avatar
tuyen_dt18
Guru
Guru
Posts: 261
Joined: Sat 19/04/2008 8:46 pm
Location: Hưng Yên
Been thanked: 43 times
Contact:

Re: Unicode Full Controls ™ Version 1.7.3 [21/11/2008]

Postby tuyen_dt18 » Fri 28/11/2008 8:19 pm

Cho tui hỏi về cái menu được không
Tui muốn hỏi lập trình làm sao để thay đổi màu sắc cũng như,các giao diện của menu
À còn cái này, tôi đã sử dụng cái bộ Uni control của bạn nhưng, nó không thay đổi tiếng việt cho menu hệ thống được.Bạn nên thêm cái chức năng này
Hỏi ý kiến tác giả trước khi sử dụng hoặc trích dẫn rõ nguồn bài viết khi sử dụng.

User avatar
DQHung
Guru
Guru
Posts: 576
Joined: Mon 12/02/2007 3:24 pm
Location: Rach Gia - Kien Giang
Been thanked: 40 times
Contact:

Re: Unicode Full Controls ™ Version 1.7.3 [21/11/2008]

Postby DQHung » Sat 29/11/2008 6:38 pm

Ý bạn hỏi là muốn lập trình cái usercontrol theme (dùng thay đỗi giao diện controls) hay là tự tạo 1 control mới vậy ?
- Nếu là cách lập trình usercontrol Theme thì bạn cứ mở source của các theme (dạng .ctl) ra xem.Bạn phải có kiến thức sơ sơ về GDI (hay tốt hơn nửa là GDI+) để tự Ownerdraw nó.Bạn cũng có thể xem các hàm GDI có sẵn trong ocx và cách sử dụng trong file help mà lúc trước mình up lên.

- Nếu là tự tạo 1 control mới thì hơi phức tạp.Trên forum có cái hook menu cũng tương tự cái của mình đấy, cứ down về mà ngâm cứu.

Menu của hệ thống mình ko muốn để tiếng việt (vì dịch ra cũng không biết là dịch như thế nào cho đúng, khi đã dịch rồi thì lại thấy kỳ kỳ !?).

User avatar
lanlan
Thành viên tâm huyết
Thành viên tâm huyết
Posts: 310
Joined: Thu 05/06/2008 8:49 am
Been thanked: 1 time

Re: Unicode Full Controls ™ Version 1.7.3 [21/11/2008]

Postby lanlan » Mon 01/12/2008 8:37 am

anh Hung oi em đang dùng 1.7.2 hôm nay em down cái 1.7.3 về khi mở project lên update xong chạy báo lỗi can not create object :-?
trong khi đó chạy 1.7.2 thì ok
còn cái UniDatePicker còn thiếu nhiều quá ví dụ không cho nhập thẳng và có cái today nhưng không cho chọn
còn một ý kiến nữa em có thể dùng ocx này lâu dài không và có bị khống chế về thời gian sử dụng không
xin tác giả cho biết
Một lần nữa xin chân thành cảm ơn anh Hưng đã tạo cho vb6 một ocx khá hay cho vb6
Chúc anh thật nhìu sức khỏe để phát triển hoàn thiện tool này
"•´¨*•.¸¸.*..^_^ one love-one heart ^_^..*.¸¸.•*¨."
_______"•´`•.(¸.•´(¸.•* *•.¸)`•.¸).•´`•"
________________*(¨`•.•´¨)*
__________________`•.¸.•’


Return to “Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 23 guests