Page 1 of 1

Công cụ dò Password của Access FREE!

Posted: Mon 12/10/2009 9:02 pm
by truongphu
Tên chương trình: Công cụ dò Password của Access FREE!
Phiên bản:
Tác giả: Sưu tầm
Chức năng: Công cụ dò Password của Access FREE!Software gởi kèm quá nhỏ
nhưng tìm cực nhanh
Best!

Re: Công cụ dò Password của Access FREE!

Posted: Mon 12/10/2009 10:41 pm
by vietteiv
tìm password chưa chính xác lắm. chú thử file này xem :)

Re: Công cụ dò Password của Access FREE!

Posted: Tue 13/10/2009 5:17 am
by truongphu
Đúng là tìm không khớp thiệt: còn bí 4 ký tự trong chuỗi dài...
Nhưng ít ra chúng ta vẫn có một công cụ để hy vọng
vietteiv làm việc chuyên ngành nầy đã lâu
thì cớ sao không up cho anh em thêm vài cái?

Re: Công cụ dò Password của Access FREE!

Posted: Tue 13/10/2009 12:35 pm
by vietteiv
các sản phẩm dùng để lấy pass file access hiện giờ đều bị hạn chế như cái tool free ở trên. kể các sản phẩm có bản quyền. vì nếu chiều dài pass từ 20 ký tự trở lên thì chưa thấy cái nào show được pass ra hết :D
pass file access ở trên là: qwertyuiop1234567890

Re: Công cụ dò Password của Access FREE!

Posted: Wed 21/07/2010 10:45 am
by Kasper
Cái tool getPass của anh Phú đúng là nhỏ gọn mà hay đối với password có chiều dài <= 18 ký tự, bất chấp đó có phải là strong pass hay không đều lấy được rất nhanh, nhưng chỉ cần password từ 19 ký tự trở lên thì dù chỉ là password đơn giản thì nó cũng pó tay. Ví như password là một dãy 19 con số 1 thì kết quả nhận được là: This file is not password protected ! :D

Re: Công cụ dò Password của Access FREE!

Posted: Wed 21/07/2010 11:10 am
by thuccads
Dạ thằng OFF 2007 nó cho đặt cả user và nhóm user lẫn pass không biết có chương trình nào tìm được không ah?

Re: Công cụ dò Password của Access FREE!

Posted: Wed 21/07/2010 11:14 am
by truongphu
thuccads wrote:OFF 2007 nó cho đặt cả user và nhóm user lẫn pass không biết có chương trình nào tìm được không ah?

anh thuccads ơi, tôi mới vô nghề, dò tìm mạng là chủ yếu

Kasper wrote:Cái tool getPass của anh Phú đúng là nhỏ gọn

thanks, đúng thế
nhưng file của vietteiv đố thì bí!
nên tìm ra cái Passware kit enterprise 9.0 Full(150+ file formats password recovery)
để bổ sung (đã mở file vietteiv)
[mod=NoBi đã xóa link]Vui lòng không đưa link download phần mềm có crack vi phạm bản quyền.[/mod]

Re: Công cụ dò Password của Access FREE!

Posted: Wed 21/07/2010 11:20 am
by thuccads
anh thuccads ơi, tôi mới vô nghề, dò tìm mạng là chủ yếu
cháu cũng ít tuổi mà, thật ra gọi chú Phú mới phải nhưng tại quen nên cứ gọi tạm là "bác" và xưng "em" cho thân thiện và cho trẻ :D . Em cũng ít dùng Access nhưng có đứa bạn nhờ mở hộ file, chắc nó đi "chôm" của người khác ạ >:) .

Re: Công cụ dò Password của Access FREE!

Posted: Wed 29/08/2018 3:10 pm
by vongcohay
có phần mềm nào phá pass open file *.mdb không các bạn, share cho mình với?