Page 1 of 1

mã nguồn website ql trung tâm gia sư [asp.net mvc 2+ajax]

Posted: Sun 12/12/2010 2:56 pm
by tdtanvn
Tên chương trình: ai đang học mvc thì có thể tham khảo ;))
Ngôn ngữ lập trình: C# + Asp.net mvc(project vs 2010)+ sql 2008
Tác giả: tdtanvn
Chức năng: mã nguồn website ql trung tâm gia sư
xấu tốt khen chê mấy bạn down xem rồi nói cho mình biết với nghe. mấy cái trước không thấy ai nói gì cả ngó nản =(( =((


Website up tham khảo: http://giasu.somee.com/
H-c viên dang ký.png

download:
TTGS.7z
project + database
(6.31 MiB) Downloaded 2940 times

Re: mã nguồn website ql trung tâm gia sư [asp.net mvc 2+ajax

Posted: Wed 15/12/2010 4:45 pm
by hoang_2910
thank ban.minh chưa chạy thử không biết có ổn không? mà sao tới 2 cơ sở dữ liệu luôn vậy??

Re: mã nguồn website ql trung tâm gia sư [asp.net mvc 2+ajax

Posted: Wed 15/12/2010 6:30 pm
by tdtanvn
thanks bạn :D. một cái là dữ liệu cho chương trình. cái còn lại để đăng nhập cần phân quyền nên mình dùng cái có sẳn của asp.net. do vậy có 2 database. bạn có thể gộp 2 cái thành 2 bằng cách dùng chùng tools aspnet_regsql.exe ;))

Re: mã nguồn website ql trung tâm gia sư [asp.net mvc 2 ajax

Posted: Wed 27/02/2013 8:46 am
by namthainhan
Tiếc quá, không dùng VB mà là VC :)

Re: mã nguồn website ql trung tâm gia sư [asp.net mvc 2+ajax

Posted: Wed 20/11/2013 2:11 pm
by giabao
Cho em hỏi làm sao upload lên webserver cho nó chạy vậy

Re: mã nguồn website ql trung tâm gia sư [asp.net mvc 2+ajax

Posted: Mon 24/02/2014 3:35 pm
by angelofsunny298
cảm ơn bạn nhé ! :)