mã nguồn website ql trung tâm gia sư [asp.net mvc 2+ajax]

Mã nguồn các website viết bằng ASP.NET

Moderator: vietluyen

Post Reply
tdtanvn
Thành viên chính thức
Thành viên chính thức
Posts: 16
Joined: Sat 12/09/2009 9:02 pm
Been thanked: 2 times

mã nguồn website ql trung tâm gia sư [asp.net mvc 2+ajax]

Post by tdtanvn »

Tên chương trình: ai đang học mvc thì có thể tham khảo ;))
Ngôn ngữ lập trình: C# + Asp.net mvc(project vs 2010)+ sql 2008
Tác giả: tdtanvn
Chức năng: mã nguồn website ql trung tâm gia sư
xấu tốt khen chê mấy bạn down xem rồi nói cho mình biết với nghe. mấy cái trước không thấy ai nói gì cả ngó nản =(( =((
Website up tham khảo: http://giasu.somee.com/
H-c viên dang ký.png
download:
TTGS.7z
project + database
(6.31 MiB) Downloaded 2984 times
hoang_2910
Posts: 1
Joined: Wed 05/05/2010 9:07 am

Re: mã nguồn website ql trung tâm gia sư [asp.net mvc 2+ajax

Post by hoang_2910 »

thank ban.minh chưa chạy thử không biết có ổn không? mà sao tới 2 cơ sở dữ liệu luôn vậy??
tdtanvn
Thành viên chính thức
Thành viên chính thức
Posts: 16
Joined: Sat 12/09/2009 9:02 pm
Been thanked: 2 times

Re: mã nguồn website ql trung tâm gia sư [asp.net mvc 2+ajax

Post by tdtanvn »

thanks bạn :D. một cái là dữ liệu cho chương trình. cái còn lại để đăng nhập cần phân quyền nên mình dùng cái có sẳn của asp.net. do vậy có 2 database. bạn có thể gộp 2 cái thành 2 bằng cách dùng chùng tools aspnet_regsql.exe ;))
namthainhan
Posts: 1
Joined: Mon 23/01/2012 5:07 pm

Re: mã nguồn website ql trung tâm gia sư [asp.net mvc 2 ajax

Post by namthainhan »

Tiếc quá, không dùng VB mà là VC :)
giabao
Posts: 2
Joined: Fri 10/05/2013 10:39 pm

Re: mã nguồn website ql trung tâm gia sư [asp.net mvc 2+ajax

Post by giabao »

Cho em hỏi làm sao upload lên webserver cho nó chạy vậy
angelofsunny298
Posts: 1
Joined: Fri 03/01/2014 7:32 am
Has thanked: 2 times

Re: mã nguồn website ql trung tâm gia sư [asp.net mvc 2+ajax

Post by angelofsunny298 »

cảm ơn bạn nhé ! :)
Post Reply

Return to “[ASP.NET] Mã nguồn”