• Vui lòng đọc nội qui diễn đàn để tránh bị xóa bài viết
  • Tìm kiếm trước khi đặt câu hỏi

Mã nguồn site bán laptop đơn giản.

Mã nguồn các website viết bằng ASP.NET

Moderator: vietluyen

User avatar
eriic
Posts: 4
Joined: Thu 09/09/2010 11:26 pm

Mã nguồn site bán laptop đơn giản.

Postby eriic » Fri 24/09/2010 11:59 am

Tên chương trình: eWeb
Ngôn ngữ lập trình: Asp.net(C#)
Tác giả: eriic
Chức năng: giới thiệu sản phẩm


mình có 1 mã nguồn Website bán Laptop, mọi người xem qua và cho mình xin ý kiến đóng góp, sau này mình nộp bài THNC.
demo:http://aspspider.ws/eriic
hướng dẫn:
- Mọi người dùng VS2008 -> open Website (không cần attach database).
- User cho trang Login:
Username: administrator
Pass: asdf1@34
Attachments
eWeb.zip
source code
(3.7 MiB) Downloaded 3908 timesmr.v
Posts: 2
Joined: Thu 28/10/2010 1:18 am

Re: Mã nguồn site bán laptop đơn giản.

Postby mr.v » Fri 26/11/2010 4:00 pm

Bạn ơi có thể cho mình thông tin chi tiết về website được không: bạn cho mình file báo cáo luôn nha.

sitan4ever
Posts: 1
Joined: Mon 10/01/2011 12:23 am

Re: Mã nguồn site bán laptop đơn giản.

Postby sitan4ever » Mon 10/01/2011 12:39 am

bạn ơi sao mình chạy thì nó báo lỗi ko attach db,mà sql bạn dùng là bản bao nhiêu.cho mình xin nick yahoo mình hỏi chút:)


Return to “[ASP.NET] Mã nguồn”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest