Trang 1 trên 1

[VB.NET] chương trình tìm file trong window

Đã gửi: T.Sáu 12/06/2009 6:51 pm
gửi bởi cspro
Tên chương trình: Tìm file trong window
Ngôn ngữ lập trình: VB.NET
Tác giả: cspro
Chức năng: Đây là chương trình tìm file trong window do mình viết (cũng chưa hoàn thiện lắm) mong các bạn góp ý thêm.


Re: [VB.NET] chương trình tìm file trong window

Đã gửi: T.Tư 19/10/2011 9:06 am
gửi bởi bachlong1702
Chương trình này không khả quan lắm.