Page 1 of 1

Tiện ích Update thông minh

Posted: Wed 23/02/2011 8:02 am
by help-14
Tên chương trình: Tiện ích Update thông minh
Ngôn ngữ lập trình: Vb 2010
Tác giả: Help-14
Chức năng: Chỉ Update những File cần thay đổiCái chương trình này tui tự viết, nó so sánh mã MD5 của các file trên host hoặc dropbox với các file trong chương trình, nếu giống thì thôi, nếu khác thì cập nhật file đó. Export XML Update dùng để xuất ra file XML chứa tên File mà mã MD5 để kiểm tra. Trong source cái Update mọi người chỉnh lại 2 biến XMLlinkUpdateFolderLink để phù hợp với host hoặc dropbox của mình :D

Image

Re: Tiện ích Update thông minh

Posted: Wed 09/03/2011 10:22 am
by ronaldovn
Có bản cho VS2008 ko bạn, mình mở = vs 2008 thì cái module Export Update XML bị lỗi.

Re: Tiện ích Update thông minh

Posted: Wed 09/03/2011 11:02 am
by help-14
Bạn mở file của nó ra copy code sang VB2008 sẽ chạy bình thường thôi.

Re: Tiện ích Update thông minh

Posted: Thu 11/08/2011 8:16 am
by phuc747
Bài của bạn rất hay nhưng sao tôi cũng tải và cập nhật được nhưng dung lượng của các file đều bằng 0 hết vậy bạn. Pls help me!

Re: Tiện ích Update thông minh

Posted: Thu 11/08/2011 8:19 am
by help-14
Nếu bạn Up lên Host thì phải CHMOD nó 777 thì mới tải về được.

Re: Tiện ích Update thông minh

Posted: Thu 11/08/2011 8:43 am
by phuc747
Image
Mình đã cấp quyền đầy đủ giống bạn nói rùi nhưng vẫn chưa được.

Re: Tiện ích Update thông minh

Posted: Thu 11/08/2011 8:45 am
by help-14
Vậy thì phải xem lại XMLlink và UpdateFolderLink có thể nó bị sai nên không download được.

Re: Tiện ích Update thông minh

Posted: Thu 11/08/2011 8:49 am
by phuc747
File XML mình xuất từ chương trình của bạn mà. Nếu file XMLLink sai thì nó đâu có tạo được danh sách các file giống như trong file XML, nó tạo được nhưng dung lượng đều là 0 KB.

Re: Tiện ích Update thông minh

Posted: Thu 11/08/2011 8:53 am
by help-14
Bạn add yahoo của mình: light_magican mình dùng team viewer xem cho nhanh =.=

Re: Tiện ích Update thông minh

Posted: Thu 11/08/2011 9:10 am
by phuc747
Rất cảm ơn bạn, mình thử up sang host khác nó chạy được rồi.

Re: Tiện ích Update thông minh

Posted: Tue 20/05/2014 5:15 pm
by miucon20
Có ai giải thích giúp 1 tí đc không?
đầu tiên nó tải file Update.xml về kiểm tra nếu khác ver sẽ tải toàn bộ các file trong thu mục Update về phải ko?